επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11372
Βάση 2022
Εισακτέοι
114
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α θα ασχοληθείς με τη μελέτη της φιλοσοφίας και της ιστορίας των επιστημών. Στην ουσία θα μελετήσεις όλα τα φιλοσοφικά προβλήματα των επιστημών, τη μεθοδολογία τους, την ιστορική τους διάσταση και τη σχέση τους με τα άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς σε διάφορες θέσεις γύρω από τις επιστήμες που έχεις ασχοληθεί. Μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φιλοσοφικά κείμενα, φιλοσοφία δικαίου, αισθητική, αναλυτική φιλοσοφία, φιλοσοφία διαφόρων μαθημάτων, λογική, οικονομία, δίκαιο και ιστορία διάφορων επιστημών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φιλοσοφικά κείμενα, φιλοσοφία δικαίου, αισθητική, αναλυτική φιλοσοφία, φιλοσοφία διαφόρων μαθημάτων, τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα αντικείμενα προσανατολισμένα στην φιλοσοφία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ιστορία επιστημών, ιστορία της λογικής, ελληνική επιστήμη, ιστορία πειραμάτων, ιστορία της ψυχολογίας και γενικότερα μαθήματα που είναι προσανατολισμένα στην ιστορία.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτεί η ενασχόληση με τη φιλοσοφία και την ιστορία της επιστήμης, τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και τη διδασκαλία βασικών γνώσεων ώριμων επιστημών, καθώς και με την Ιστορία της Φιλοσοφίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στο δεύτερο κύκλο μαθημάτων (3ο και 4ο έτος), οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν και εξειδικεύονται στη Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, αλλά και στη μελέτη της σχέσης τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι Τομείς: • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας • Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης • Επιστήμης και Κοινωνίας, Τέχνης και Πολιτισμού Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν είναι • Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ) • Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΕΤ) • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν είναι • Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας • Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 33, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, δηλαδή εντάσσεσαι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μπορείς να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διεκδικώντας θέση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το τμήμα δεν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και δεν μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος καθώς δεν εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02- Φιλολόγων.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά: 1.Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2.Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη 3.Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού 4.Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών 5.Εγκέφαλος και Νους.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1