επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14072
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τη μελέτη της φιλοσοφίας και της ιστορίας των επιστημών. Στην ουσία θα μελετήσεις όλα τα φιλοσοφικά προβλήματα των επιστημών, τη μεθοδολογία τους, την ιστορική τους διάσταση και τη σχέση τους με τα άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς σε διάφορες θέσεις γύρω από τις επιστήμες που έχεις ασχοληθεί. Μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φιλοσοφικά κείμενα, φιλοσοφία δικαίου, αισθητική, αναλυτική φιλοσοφία, φιλοσοφία διαφόρων μαθημάτων, λογική, οικονομία, δίκαιο και ιστορία διάφορων επιστημών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φιλοσοφικά κείμενα, φιλοσοφία δικαίου, αισθητική, αναλυτική φιλοσοφία, φιλοσοφία διαφόρων μαθημάτων, τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα αντικείμενα προσανατολισμένα στην φιλοσοφία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ιστορία επιστημών, ιστορία της λογικής, ελληνική επιστήμη, ιστορία πειραμάτων, ιστορία της ψυχολογίας και γενικότερα μαθήματα που είναι προσανατολισμένα στην ιστορία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 33, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, δηλαδή εντάσσεσαι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μπορείς να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διεκδικώντας θέση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το τμήμα σου δεν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και δεν μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος καθώς δεν εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02- Φιλολόγων.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
  • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
  • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
  • Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
  • Εγκέφαλος και Νους

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2