Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κωδικός Μηχανογραφικού: 403
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17166
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων
Σφαιροβολία 6kg. (Αγόρια) Δρόμος 400μ. (Αγόρια) Άλμα εις μήκος (Αγόρια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Αγόρια) Σφαιροβολία 4kg. (Κορίτσια) Δρόμος 200μ. (Κορίτσια) Άλμα εις μήκος (Κορίτσια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Κορίτσια)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού , με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία, θα μάθεις να καλλιεργείς και να διαδίδεις την δική σου αθλητική ιδέα και θα μπορέσεις και εσύ να συμβάλεις στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτο του τμήματος μπορείς να ασχοληθείς με

 • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
 • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια και σε ∆.Π.Θ.
 • Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • ως Γυµναστής σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής για την υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.
 • στο δημόσιο μέσω διορισμού σε οργανική θέση του ΟΤΑ.
 • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
 • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τέλος, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, µαζί µε τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, ∆ραµατοθεραπευτές Μουσικοχοροθεραπευτές και Θεραπευτές µέσω των Εικαστικών Τεχνών.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση «Αγωνιστικός αθλητισμός» περιλαμβάνει 22 ειδικότητες και αφορούν στον αγωνιστικό αθλητισμό.

H κατεύθυνση «Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία» περιλαμβάνει 4 ειδικότητες: α) Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός, β) Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου (fitness), γ) Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και δ) Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο. Ενώ το πτυχίο είναι ενιαίο, η κατεύθυνση ορίζεται από τα μαθήματα της ειδικότητας και από επιλεγόμενα μαθήματα. Η Κατεύθυνση θα δηλώνεται από τους φοιτητές στο τέλος του 4ου εξαμήνου σπουδών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αποκτάς το τίτλο του Γυμναστή. Υπάγεσαι στο κλάδο Π.Ε.11, Φυσικής Αγωγής που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως γυμναστής ή καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993)

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master in Special Education,
 • Master in Special Needs Education – Counselling,
 • Master in Special Needs Education – Drama Therapy.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1