Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ (Σέρρες)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 402
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13479
Βάση 2022
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ (Σέρρες) θα ασχοληθείς με την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία, θα μάθεις να καλλιεργείς και να διαδίδεις την δική σου αθλητική ιδέα και θα μπορέσεις και εσύ να συμβάλλεις στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.Θα αποκτήσεις το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλα τα πεδία της άθλησης. Θα ασχοληθείς με αθλήματα όπως ο κλασσικός αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, η κολύμβηση, η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση κ.α και θα μάθεις πώς να τα διδάσκεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτο του τμήματος μπορείς να ασχοληθείς με

  • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
  • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια και σε ∆.Π.Θ.
  • Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • ως Γυµναστής σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής για την υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.
  • στο δημόσιο μέσω διορισμού σε οργανική θέση του ΟΤΑ.
  • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
  • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Τέλος, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, µαζί µε τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, ∆ραµατοθεραπευτές Μουσικοχοροθεραπευτές και Θεραπευτές µέσω των Εικαστικών Τεχνών.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Το τμήμα αποτελείται από 12 ειδικεύσεις: 1. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 1 & 2 2. Κλασικός Αθλητισμός 1 & 2 3. Κολύμβηση 1 & 2 4. Ποδόσφαιρο 1& 2 5. Αντισφαίριση 1& 2 6. Καλαθοσφαίριση 1 & 2 7. Αεροβική – Βάρη 1 & 2 8. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία 1 & 2 9. Ταεκ βοντο 1 & 2 10. Ενόργανη Γυμναστική 1 & 2 11. Πετοσφαίριση 1 & 2 12. Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός 1 & 2. Ωστόσο στο 5ο εξάμηνο σου δίνει τη δυνατότητα επιλογής ενός πρακτικού μαθήματος εμβάθυνσης και παράλληλα την παρακολούθηση έξι μαθημάτων, τα οποία αφορούν τον τομέα της Κλινικής Κινησιολογίας και τη Βιολογίας της Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες που τους ενδιαφέρει η κατοχύρωση αυτόματης παιδαγωγικής επάρκειας εντός του πλαισίου των προπτυχιακών σπουδών τους πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουν το μάθημα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αποκτάς το τίτλο του Γυμναστή. Υπάγεσαι στο κλάδο Π.Ε.11, Φυσικής Αγωγής που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως γυμναστής ή καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:
ΠΜΣ Κινησιολογία
Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:
1.Master in Special Needs Education – Counselling
2.Master of Education – Special Education
3.Master in Special Needs Education – Drama Therapy

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4