επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15505
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων
Σφαιροβολία 6kg. (Αγόρια) Δρόμος 400μ. (Αγόρια) Άλμα εις μήκος (Αγόρια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Αγόρια) Σφαιροβολία 4kg. (Κορίτσια) Δρόμος 200μ. (Κορίτσια) Άλμα εις μήκος (Κορίτσια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Κορίτσια)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος  ΤΕΦΑΑ θα μελετήσεις την επιστήμη της φυσικής αγωγής. Θα ασχοληθείς με διάφορους κλάδους του αθλητισμού και θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια επαγγελματική και επιστημονική σου κατάρτιση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτο του τμήματος μπορείς να ασχοληθείς με

 • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
 • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια και σε ∆.Π.Θ.
 • Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • ως Γυµναστής σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής για την υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.
 • στο δημόσιο μέσω διορισμού σε οργανική θέση του ΟΤΑ.
 • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
 • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τέλος, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, µαζί µε τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, ∆ραµατοθεραπευτές Μουσικοχοροθεραπευτές και Θεραπευτές µέσω των Εικαστικών Τεχνών.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ωστόσο στο 5ο εξάμηνο σου δίνει τη δυνατότητα επιλογής ενός πρακτικού μαθήματος εμβάθυνσης και παράλληλα η παρακολούθηση έξι μαθημάτων, τα οποία αφορούν τον τομέα της Κλινικής Κινησιολογίας και της Βιολογίας της Άσκησης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αποκτάς το τίτλο του Γυμναστή. Υπάγεσαι στο κλάδο Π.Ε.11, Φυσικής Αγωγής που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως γυμναστής ή καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: ΠΜΣ Κινησιολογία.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master in Special Needs Education – Counselling
 • Master of Education – Special Education
 • Master in Special Needs Education – Drama Therapy “

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1