επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17793
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων
Σφαιροβολία 6kg. (Αγόρια) Δρόμος 400μ. (Αγόρια) Άλμα εις μήκος (Αγόρια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Αγόρια) Σφαιροβολία 4kg. (Κορίτσια) Δρόμος 200μ. (Κορίτσια) Άλμα εις μήκος (Κορίτσια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Κορίτσια)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος  ΤΕΦΑΑ θα γνωρίσεις την επιστήμη του αθλητισμού και θα αποκτήσεις το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Θα ασχοληθείς με αθλήματα όπως του κλασσικού αθλητισμού, το ποδόσφαιρο, τη κολύμβηση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση και θα μάθεις πώς να τα διδάσκεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτο του τμήματος μπορείς να ασχοληθείς με

 • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
 • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια και σε ∆.Π.Θ.
 • Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • ως Γυµναστής σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής για την υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.
 • στο δημόσιο μέσω διορισμού σε οργανική θέση του ΟΤΑ.
 • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
 • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τέλος, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, µαζί µε τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, ∆ραµατοθεραπευτές Μουσικοχοροθεραπευτές και Θεραπευτές µέσω των Εικαστικών Τεχνών.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Η Κατεύθυνση της Προπονητικής περιλαμβάνει τη τέχνη της διδασκαλίας των αθλημάτων ,της ανάπτυξης και της καθοδήγησης των αθλητών και αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαίδευσης των φοιτητών στα πλαίσια των αθλητικο-κινητικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Η Κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει την απασχόληση των παρακάτω τομέων:

 1. Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης
 2. Τομέας Θεωρητικών Επιστημών
 3. Τομέας Γυμναστικής & Χορού

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Χορηγεί , επίσης, Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική. Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεύτερου Διπλώματος Ειδίκευσης με απόφαση του οικείου Τομέα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αποκτάς το τίτλο του Γυμναστή. Υπάγεσαι στο κλάδο Π.Ε.11, Φυσικής Αγωγής που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως γυμναστής ή καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Βιολογία της Άσκησης,
 • Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master in Physical Education,
 • Master in Physical Education and Sport.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2