Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κωδικός Μηχανογραφικού: 405
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15882
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων
Σφαιροβολία 6kg. (Αγόρια) Δρόμος 400μ. (Αγόρια) Άλμα εις μήκος (Αγόρια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Αγόρια) Σφαιροβολία 4kg. (Κορίτσια) Δρόμος 200μ. (Κορίτσια) Άλμα εις μήκος (Κορίτσια) Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Κορίτσια)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος ΤΕΦΑΑ θα γνωρίσεις την επιστήμη του αθλητισμού και θα αποκτήσεις το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Θα ασχοληθείς με αθλήματα όπως του κλασσικού αθλητισμού, το ποδόσφαιρο, τη κολύμβηση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση και θα μάθεις πώς να τα διδάσκει.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτο του τμήματος μπορείς να ασχοληθείς με

 • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
 • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια και σε ∆.Π.Θ.
 • Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • ως Γυµναστής σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής για την υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.
 • στο δημόσιο μέσω διορισμού σε οργανική θέση του ΟΤΑ.
 • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
 • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τέλος, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, µαζί µε τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, ∆ραµατοθεραπευτές Μουσικοχοροθεραπευτές και Θεραπευτές µέσω των Εικαστικών Τεχνών.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού δίνει έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αθλητική επίδοση σε ένα φάσμα αθλημάτων και δραστηριοτήτων.

Η Κατεύθυνση Άσκησης, Υγείας και Αναψυχής δίνει έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την άσκηση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εργασιακών χώρων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει τους παρακάτω σημαντικούς κλάδους της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού:

 

 1. Τον κλάδο Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. Τον κλάδο Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,
 3. Τον κλάδο Εκπαιδευτικών Ειδικής Φυσικής Αγωγής , μετά από σχετική ειδίκευση
 4. Τον κλάδο ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
 5. Τον κλάδο της οργάνωσης προγραμμάτων άθλησης για όλους
 6. Τον κλάδο του προπονητή αθλημάτων (μετά από σχετική ειδίκευση).

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κατευθύνσεις.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αποκτάς το τίτλο του Γυμναστή. Υπάγεσαι στο κλάδο Π.Ε.11, Φυσικής Αγωγής που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως γυμναστής ή καθηγητής φυσικής αγωγής. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • ΠΜΣ Ψυχολογία της Άσκησης
 • ΠΜΣ Άσκηση & Υγεία
 • ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • ΠΜΣ Sport and Exercise Psychology (Erasmus Mundus)
 • ΠΜΣ Άσκηση & Ποιότητα Ζωής
 • ΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7