Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 200
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10794
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα κατανοήσεις τη βασική επιστήμη των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους καθώς επίσης και τη σχέση σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Μερικοί από τους τομείς που θα διδαχθείς είναι της φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ερευνητής σε θέματα Επιστήμης των Υλικών
 • Επιστήμονας σε οργανισμούς και υπηρεσίες με την ευθύνη του επίσημου ελέγχου,
 • Επιστήμονας ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών
 • Επιστήμονας με την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση, επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε μαθήματα Υποχρεωτικά μερικά εκ των οποίων είναι Γενική Φυσική,Γενική Χημεία, Γενικά Μαθηματικά, Οργανική και Ανόργανη Χημεία, Θερμοδυναμική, Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία κ.α. , και σε κατ΄ επιλογήν μαθήματα μερικά εκ των οποίων είναι Διδακτική της Επιστήμης των Υλικών, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Ρευστοδυναμική, Σύνθεση Πολυμέσων κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα διέπονται από το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009).

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών οργανώνει αυτοδύναμα και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE, Master). Οι πέντε βασικές θεματικές ενότητες μαθημάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες:

 1. Οπτοηλεκτρονικής—Μαγνητικών Υλικών—Νανοτεχνολογίας
 2. Πολυμερών—Κολλοειδών,
 3. Θεωρητικής – Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 4. Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 5. Βιοϋλικών – Βιομορίων.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4