Επιστήμης των Υλικών Πατρών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 288
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9479
Βάση 2022
Εισακτέοι
53
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών Πατρών θα αποκτήσεις εκπαίδευση στις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και στις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ως:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ερευνητής σε θέματα Επιστήμης των Υλικών
  • Επιστήμονας σε οργανισμούς και υπηρεσίες με την ευθύνη του επίσημου ελέγχου,
  • Επιστήμονας ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών
  • Επιστήμονας με την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση, επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών Πατρών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα.

Τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν ενδεικτικά ως περιεχόμενο Πληροφορική, Φυσική , Χημεία, Επιστήμη των Υλικών, Βιολογία Κυττάρου, Φυσικοχημεία, Ειδικά Θέματα Μηχανικής κ.α.

Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε:

-Ειδικά μαθήματα της Επιστήμης των Υλικών τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Μαθήματα ευρύτερης παιδείας, τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

-Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Επιστήμης των Υλικών Πατρών έχουν αναγνωρισθεί με βάση το υπ’ αριθμ. 45/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 58/28.04.2009 τ. Α’).

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο:

-Επιστήμη των Υλικών

– Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6