Επιστήμης των Υλικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 288
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10892
Βάση 2017
Εισακτέοι
120
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών θα αποκτήσεις εκπαίδευση στις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και στις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι, αφενός η οργάνωση και η εκτέλεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, που καλύπτει και τις παραδοσιακές περιοχές της επιστήμης αλλά και τους σύγχρονους κλάδους της και, αφετέρου, η υψηλής ποιότητας έρευνα σε υπερσύγχρονους τομείς. Η έρευνα όντας σε άμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, μεγιστοποιεί τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ως:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ερευνητής σε θέματα Επιστήμης των Υλικών
  • Επιστήμονας σε οργανισμούς και υπηρεσίες με την ευθύνη του επίσημου ελέγχου,
  • Επιστήμονας ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών
  • Επιστήμονας με την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση, επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά σε υποχρεωτικά και κατ επιλογήν μαθήματα. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν ενδεικτικά ως περιεχόμενο Πληροφορική, Φυσική , Χημεία, Επιστήμη των Υλικών, Βιολογία Κυττάρου, Φυσικοχημεία, Ειδικά Θέματα Μηχανικής κ.α.Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε:

  • Ειδικά μαθήματα της Επιστήμης των Υλικών τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.
  • Μαθήματα ευρύτερης παιδείας, τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
  • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα διέπονται από το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009).

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο:

  • Επιστήμη των Υλικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5