Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 272
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12149
Βάση 2017
Εισακτέοι
120
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα αποκτήσεις τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ώστε να λειτουργήσεις μελλοντικά ως ο υπεύθυνος Μηχανικός για την λήψη επιστημονικών αποφάσεων και την προετοιμασία μελετών για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την κατεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο/πιστοποίηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων-υλικών που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Στόχος όλων των μελών του Τμήματος είναι να προετοιμαστούν οι απόφοιτοί, μέσω της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα ώστε να γίνουν εξαιρετικοί μηχανικοί, ικανοί να εργαστούν σε βιομηχανίες που συνδέονται με την παραγωγή και επεξεργασία υλικών αλλά και να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα κι στο εξωτερικό.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ερευνητής σε θέματα Επιστήμης των Υλικών
 • Επιστήμονας σε οργανισμούς και υπηρεσίες με την ευθύνη του επίσημου ελέγχου,
 • Επιστήμονας ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών
 • Επιστήμονας με την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση, επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατ επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ανήκουν σε δύο κύριες ομάδες γνωστικών αντικειμένων:

 • Αντικείμενα Μηχανικών με Φυσική ή / και Χημική κατεύθυνση (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Η/Υ, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο).
 • Αντικείμενα Πυρήνα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ανεξάρτητα κατηγορίας Υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς κατάστασης, Μηχανική Υλικών, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση, Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες σε Υλικά, Ηλεκτρικές – Μαγνητικές – Οπτικές Ιδιότητες, Επιφάνειες – Διεπιφάνειες, Μικρο-Νανοτεχνολογία Υλικών, Μακροτεχνολογία Υλικών και αντίστοιχα Εργαστηριακά μαθήματα.

Τα περισσότερα από τα κατ’ επιλογή μαθήματα, καλύπτουν το σύνολο γνωστικών αντικειμένων, θεωρητικών και πειραματικών, με συναφές επιστημονικό πεδίο σε σχέση με τις εφαρμογές των υλικών

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα διέπονται από το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009).

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου ακολουθούν παρακάτω:

 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
 2. Προηγμένα Υλικά
 3. Επιστήμη Υλικών Αειφόρου Κατασκευής.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6