επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12680
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος θα έχεις την ευκαιρία να μελετήσεις τη γη και το φυσικό περιβάλλον που μας περιβάλλει. Θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στους επιμέρους κλάδους της γεωλογικής επιστήμης όπως είναι η Ορυκτολογία, η Πετρολογία, η Κοιτασματολογία, η Στρωματογραφία, η Σεισμολογία και πολλά άλλα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας μπορείς να εργαστείς: • σε πολλές επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά μπορείς να συντάξεις τεχνικογεωλογικές μελέτες και να εκτελέσεις και να επιβλέψεις εργα όπως κατασκευή οδών, φραγμάτων και σιδηροδρομικών γραμμών

Μπορείς να εργαστείς:

 • Στην ΔΕΗ και τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
 • Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών μελετών
 • Στον Δημόκριτο
 • Στον Ο.Τ.Α.
 • Ως μελετητής, εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Ως εργολήπτης εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν έχει κατευθύνσεις, αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα ενώ συμπληρωματικά με αυτά υπάρχουν οι εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου.Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα σου δώσουν τις απαραίτητες βάσεις για την μετέπειτα πορεία σου ως γεωλόγος ενώ με τα μαθήματα επιλογής μπορείς να διαμορφώσεις εσύ το πρόγραμμά σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου και τις μελλοντικές σου ανάγκες για εξειδίκευση. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου έχουν ως στόχο να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις πρακτική εμπειρία πάνω στα αντικείμενα των μαθημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και την πρακτική άσκηση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος εγγράφεσαι υποχρεωτικά εκ του νόμου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’) .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως γεωλόγος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 16/14-2-97 (ΦΕΚ-13 Α’)
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του μελετητή.
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του εργολήπτη.
 • Τέλος ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών ( κωδικός 04.05 Γεωλόγων) και μπορείς να διοριστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωλογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • M.S. in Environmental Management
 • MSc Environmental and Natural Resource Economics
 • Master in Geology
 • MSc Structural Geology with Geophysics
 • Master in Economic Geology

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2