επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9670
Βάση 2022
Εισακτέοι
15
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Γεωλογίας Πατρών θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις γεωλογικές επιστήμες. Επιπλέον, θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις, ώστε μελλοντικά να συμβάλλεις άμεσα σε καίρια θέματα όπως την ανεύρεση, αξιοποίηση και αειφορική διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, την αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας μπορείς να εργαστείς:

• σε πολλές επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά μπορείς να συντάξεις τεχνικογεωλογικές μελέτες και να εκτελέσεις και να επιβλέψεις εργα όπως κατασκευή οδών, φραγμάτων , σιδηροδρομικών γραμμών κ.α.

• σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά:

  • Στην ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου κτλ.
  • Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών μελετών
  • Στον Δημόκριτο
  • Σε Ο.Τ.Α.
  • Ως μελετητής, εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ως εργολήπτης εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωλογίας Πατρών αποτελείται από τρεις Τομείς:

1) Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

2) Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

3) Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής και δεκατέσσερα (14) Εργαστήρια.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιέχει μαθήματα βασικής επιστημονικής υποδομής (διεπιστημονικά και στο πεδίο της Γεωλογίας) και μαθήματα εμβάθυνσης και οργανώνεται σε τρεις κύκλους μαθημάτων. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου συνολικής διάρκειας περίπου 41 ημερών.

Οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση κάποιων προϋποθέσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας Πατρών εγγράφεσαι υποχρεωτικά εκ του νόμου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’) .

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως γεωλόγος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 16/14-2-97 (ΦΕΚ-13 Α’)

• Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του μελετητή.

• Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του εργολήπτη.

• Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 04.05 Γεωλόγων και μπορείς να διοριστείς στη Μέση και Ανώτερη εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωλογίας.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας Πατρών :

-Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

-Ωκεανογραφία – Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Δια Βίου Μάθησηη

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

α) M.S. in Environmental Management,

β) MSc Environmental and Natural Resource Economics

γ) Master in Geology

δ) MSc Structural Geology with Geophysics

ε) Master in Economic Geology.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6