επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11020
Βάση 2017
Εισακτέοι
157
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Γεωλογίας θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις γεωλογικές επιστήμες. Επιπλέον θα αποκτήσεις όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε μελλοντικά να συμβάλλεις άμεσα σε καίρια θέματα όπως είναι η ανεύρεση, η αξιοποίηση και η αειφορική διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, η αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων και πολλά άλλα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας μπορείς να εργαστείς: • σε πολλές επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά μπορείς να συντάξεις τεχνικογεωλογικές μελέτες και να εκτελέσεις και να επιβλέψεις εργα όπως κατασκευή οδών, φραγμάτων , σιδηροδρομικών γραμμών κ.α. • σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά:

 • Στην ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου κτλ.
 • Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών μελετών
 • Στον Δημόκριτο
 • Σε Ο.Τ.Α.
 • Ως μελετητής, εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ως εργολήπτης εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο αποτελείται από 3 κύκλους μαθημάτων. Στον πρώτο κύκλο (Α και Β εξάμηνα) θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες πάνω στις θετικές επιστήμες και την πληροφορική ενώ ταυτόχρονα θα αποκτήσεις βασικές εισαγωγικές γνώσεις των γεωλογικών επιστημών. Στον δεύτερο κύκλο (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνα) θα αρχίσεις σταδιακά να εμβαθύνεις στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων πάνω στις γεωλογικές επιστήμες. Ο κύκλος αποτελείται από μαθήματα γεωλογικής επιστήμης, εφαρμογές της πληροφορικής στις γεωλογικές επιστήμες καθώς και μαθήματα εξειδικευμένων γνώσεων στις γεωλογικές επιστήμες. Στον τρίτο κύκλο ( Ζ και Η εξάμηνο) θα αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες σε εξειδικευμένα θέματα των Γεωλογικών Επιστημών ενώ θα σου δοθεί η δυνατότητα εκπόνησης της Πτυχιακής σου Εργασίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας εγγράφεσαι υποχρεωτικά εκ του νόμου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’) .

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως γεωλόγος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 16/14-2-97 (ΦΕΚ-13 Α’)
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του μελετητή.
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του εργολήπτη.
 • Τέλος ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών ( κωδικός 04.05 Γεωλόγων) και μπορείς να διοριστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωλογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • M.S. in Environmental Management
 • MSc Environmental and Natural Resource Economics
 • Master in Geology
 • MSc Structural Geology with Geophysics
 • Master in Economic Geology

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5