επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9850
Βάση 2022
Εισακτέοι
75
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να μελετήσεις σε βάθος τον φυσικό μας κόσμο, τη Γη, τη σύσταση, τη δομή, την ιστορία, καθώς και τη δυναμική και αδιάκοπη μεταβολή της. Το τμήμα σου παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς είναι: Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωθερμία, Γεωφυσική κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας μπορείς να εργαστείς:

  • Σε πολλές επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά μπορείς να συντάξεις τεχνικογεωλογικές μελέτες και να εκτελέσεις και να επιβλέψεις εργα όπως κατασκευή οδών, φραγμάτων, σιδηροδρομικών γραμμών
  • Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • Στην ΔΕΗ και τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
  • Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών μελετών
  • Στον Δημόκριτο
  • Σε Ο.Τ.Α.
  • Ως μελετητής, εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ως εργολήπτης εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Στο πρώτο εξάμηνο όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά διότι αποτελούν βάση για τα επόμενα μαθήματα. Στην συνέχεια το πρόγραμμα αποτελείται τόσο από υποχρεωτικά όσο και από επιλογής μαθήματα.

Τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξεις σε οδηγούν σε μία από τις 7 κατευθύνσεις για περαιτέρω ειδίκευση που παρέχει το τμήμα. Οι κατευθύνσεις είναι:

-Τεκτονική και Στρωματογραφία,

-Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Ορυκτολογία- Πετρολογία,

-Κοιτασματολογία,

-Γεωφυσική,

-Μετεωρολογία και Κλιματογραφία 

-Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και τις Ασκήσεις Υπαίθρου (Πεδίου) που είναι «Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου» οι οποίες είναι ενσωματωμένες στα αντίστοιχα μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας εγγράφεσαι υποχρεωτικά εκ του νόμου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’) .

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως γεωλόγος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 16/14-2-97 (ΦΕΚ-13 Α’)

• Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του μελετητή.

• Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του εργολήπτη.

• Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 04.05 Γεωλόγων και μπορείς να διοριστείς στη Μέση και Ανώτερη εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωλογίας.

Στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.):

1) Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)

2) Π.Μ.Σ. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (Meteorology, Climatology and Atmospheric Environment)

3) Δ.Π.Μ.Σ. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

4) Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία. 

Δια Βίου Μάθησηη

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

α) M.S. in Environmental Management,

β) MSc Environmental and Natural Resource Economics

γ) Master in Geology

δ) MSc Structural Geology with Geophysics

ε) Master in Economic Geology.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4