επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12444
Βάση 2017
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωλογίας θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να μελετήσεις σε βάθος τον φυσικό μας κόσμο, τη Γη, τη σύστασή, τη δομή, την ιστορία, καθώς και τη δυναμική και αδιάκοπη μεταβολή της. Το τμήμα σου παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς είναι: Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωθερμία, Γεωφυσική και πολλά άλλα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας μπορείς να εργαστείς:

 • Σε πολλές επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά μπορείς να συντάξεις τεχνικογεωλογικές μελέτες και να εκτελέσεις και να επιβλέψεις εργα όπως κατασκευή οδών, φραγμάτων, σιδηροδρομικών γραμμών
 • Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Στην ΔΕΗ και τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
 • Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών μελετών
 • Στον Δημόκριτο
 • Σε Ο.Τ.Α.
 • Ως μελετητής, εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ως εργολήπτης εφόσον αποκτήσεις το πτυχίο Α’ τάξης συμμετέχοντας σε δημοπρασίες και εκπονώντας μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Στο πρώτο εξάμηνο όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά διότι αποτελούν βάση για τα επόμενα μαθήματα. Στην συνέχεια το πρόγραμμα αποτελείται τόσο από υποχρεωτικά όσο και από επιλογής μαθήματα. Τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξεις σε οδηγούν σε μία από τις 7 κατευθύνσεις για περαιτέρω ειδίκευση που παρέχει το τμήμα. Οι κατευθύνσεις είναι: Τεκτονική και Στρωματογραφία, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Ορυκτολογία- Πετρολογία, Κοιτασματολογία, Γεωφυσική, Μετεωρολογία και Κλιματογραφία και Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας εγγράφεσαι υποχρεωτικά εκ του νόμου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’) .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως γεωλόγος είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 16/14-2-97 (ΦΕΚ-13 Α’)
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του μελετητή.
 • Ως απόφοιτος έχεις επίσης το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από 3 χρόνια να λάβεις το πτυχίο Α’τάξης του εργολήπτη.
 • Τέλος ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών ( κωδικός 04.05 Γεωλόγων) και μπορείς να διοριστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωλογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • M.S. in Environmental Management
 • MSc Environmental and Natural Resource Economics
 • Master in Geology
 • MSc Structural Geology with Geophysics
 • Master in Economic Geology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1