επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14163
Βάση 2022
Εισακτέοι
107
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικής θα αποκτήσεις το σύνολο του γνωστικού αντικειμένου σχετικά με τον τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, τον τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, τον τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, τον τομέα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τον τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος σε θεωρητικό αλλά και εργαστηριακό επίπεδο.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

  • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
  • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
  • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
  • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
  • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα 43 μαθήματα χωρίζονται στα υποχρεωτικά μαθήματα και υποχρεωτικά εργαστήρια τα οποία διδάσκονται τα πρώτα έξη εξάμηνα.

Ενδεικτικά κάποια εκ των οποίων είναι: Γενική Φυσική, Χημεία, Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος, Κβαντομηχανική, Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός κ.α. και στα μαθήματα επιλογής τα οποία διδάσκονται τα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών και των οποίων το σύνολο είναι 12, ή 10 συν την πτυχιακή εργασία. Τα μαθήματα αυτά στοχεύουν στη σταδιακή ενίσχυση των γνώσεων σου σε μία ή περισσότερες θεματικές περιοχές της επιλογής σου, χωρίς εξειδίκευση, η οποία προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Υπάρχουν τρεις ομάδες μαθημάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η κάθε μία: 1) Βασικά Μαθήματα Επιλογής, 2) Ειδικά Μαθήματα Επιλογής και 3) Μαθήματα Γενικών Επιλογών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04.01, Φυσικών και στον κλάδο Π.Ε. 12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (Κωδικός Π.Ε. 12.10, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) εφόσον έχεις το μεταπτυχιακό σου στη Ραδιοηλεκτρολογία. Επίσης με τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄1985) κατοχυρώνονται και ορίζονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές: -Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά -Στις γεωεπιστήμες -Στη βιολογική φυσικής και της υπολογιστικής βιολογίας -Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος -Στην εφαρμοσμένη φυσική Επίσης το Τμήμα Φυσικής λειτουργεί και παρέχει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα: -ΠΜΣ Ραδιοηλεκτρολογίας -ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος -ΠΜΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών -ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής -ΔΠΜΣ Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες.

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές: -Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά -Στις γεωεπιστήμες -Στη βιολογική φυσικής και της υπολογιστικής βιολογίας -Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος -Στην εφαρμοσμένη φυσική Επίσης το Τμήμα Φυσικής λειτουργεί και παρέχει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα: -ΠΜΣ Ραδιοηλεκτρολογίας -ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος -ΠΜΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών -ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής -ΔΠΜΣ Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4