επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12160
Βάση 2022
Εισακτέοι
51
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φυσικής Κρήτης θα ασχοληθείς με την επιστήμη της φυσικής και συγκεκριμένα με τη μελέτη της ύλης, της κίνησής της μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Μέσα από τις σπουδές σου θα ερευνήσεις τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν και θα επεξεργαστείς και θα προτείνεις ερμηνευτικά μοντέλα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

  • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
  • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
  • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
  • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
  • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φυσικής Κρήτης δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο προσφέρονται στους φοιτητές µια σειρά από µαθήµατα τα οποία κατανέµονται 3 κατηγορίες.

Τα μαθήματα Α κατηγορίας “Υποχρεωτικά” παρακολουθούνται απ’ όλους τους φοιτητές.

Τα μαθήματα Β κατηγορίας “Γενικής Κατεύθυνσης Φυσικής” από τα οποία επιλέγεις ποια θα παρακολουθήσεις ώστε να εξασφαλίσεις το προαπετούμενο αριθμό επιτυχόντων.

Τα μαθήματα Γ κατηγορίας “Ειδικά Θέματα Φυσικής” τα οποία διδάσκονται με βάση τη προσφορά που υπάρχει σε διδακτικό προσωπικό και καθορίζεται το περιεχόμενο τους με βάση τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες του τμήματος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Κρήτης έχεις το δικαίωμα να συμμετάσχεις στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης καθώς εντάσσεσαι στο εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ 04 Φυσικών. Επιπλέον εντάσσεσαι κι στο κλάδο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος για θέσεις του δημοσίου που προκηρύσσονται που σχετίζονται με το κλάδος τους περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά δικαιώματα της τμήματος μπορείς να τα γνωρίσεις στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 και Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά στη φυσική είναι αρκέτα σημαντικά για την σταδιοδρομία σου καθώς το πλήθος των επαγγελματικών σου επιλογών προϋποθέτουν σηματικό βαθμό εξειδίκευσης.

Ενδεικτικοί τομείς μεταπτυχιακών είναι οι εξής:

-Εφαρμοσμένα και βιομηχανικά μαθηματικά

-Συστήματα μηχανικής φυσικής

-Functionalized προηγμένων υλικών και της μηχανικής

-Κβαντική οπτική και νανοεπιστήμες

– Φυισική και φωτονική

-Ρομποτική και τον έλεγχο

– Νανοϋλικό και νανοδομές φυσικής στα ηλεκτρονικά συστήματα

-Ηλεκτροφυσική και Ραδιοηλετρολογία

-Ιατρική Φυσική.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

674
3