επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13974
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικής θα αποκτήσεις τις γνώσεις των βασικών ενοτήτων από φυσικά φαινόμενα όπως Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική σε θεωρητικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, καθώς επίσης θα διδαχθείς και την μεθοδολογία της Φυσικής για την επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων. Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
 • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
 • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει το Τμήμα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: Μαθήματα Κατηγορίας Α – «Υποχρεωτικά», τα οποία είναι τα βασικότερα μαθήματα, Μαθήματα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» , και Μαθήματα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέματα Φυσικής» τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φυσικής, καθώς και μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το σύνολο των μαθημάτων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των εξής τομέων:

 1. Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική
 2. Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική
 3. Εφαρμοσμένη Φυσική
 4. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
 5. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04.01, Φυσικών και στον κλάδο Π.Ε. 12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (Κωδικός Π.Ε. 12.10, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) εφόσον έχεις το μεταπτυχιακό σου στη Ραδιοηλεκτρολογία.
Επίσης με τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄1985) κατοχυρώνονται και ορίζονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές:

 • Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά
 • Στις γεωεπιστήμες
 • Στη βιολογική φυσικής και της υπολογιστικής βιολογίας
 • Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος
 • Στην εφαρμοσμένη φυσική

Επίσης το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλους: “Προχωρημένης Φυσικής” και “Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής¨, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, καθώς και το διατμηματικό Πρόγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, “Εγκέφαλος και Νους”, το οποίο επίσης οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4