Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τα πεδία των Επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Επιπλέον, θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις γνώσεις που αφορούν την αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, την παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και τη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεσαι «Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους. Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Πέραν των ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Έχει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα και εργαστήρια. Ανάλογα με το γνωστικά αντικείμενο μελέτης το Τμήμα έχει 3 τομείς:

 1. Ενεργειακής Μηχανολογίας, ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, των ενεργειακών μετατροπών και της αποθήκευσης ενέργειας.
 2. Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, μετατροπής, αποθήκευσης, ελέγχου και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. Εφαρμοσμένης Φυσικής, ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος, των πηγών ενέργειας, της θερμοδυναμικής, της τεχνικής μηχανικής, της ηλεκτροτεχνίας, της φυσικής, της οπτικής και των Laser.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις (δίνοντας όμως ενιαίο πτυχί και για τις δύο κατευθύνσεις):

 1. Κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας
 2. Κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας Ενδεικτικά, μερικά από τα μαθήματα που σου παρέχει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Τεχνική Μηχανική, Πληροφορική, Τεχνικό Σχέδιο, Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων, Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Προγραμματισμός Η/Υ, Ηλεκτρικές Μηχανές, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μετάδοση θερμότητας, Πηγές Ενέργειας, Προστασία Περιβάλλοντος, Αποθήκευση Ενέργειας, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Συστήματα Μετρήσεων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (Π.Ε. 17.07, Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), δηλαδή μπορείς να διορισθείς σε θέσεις Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Τ.Ε. στο δημόσιο τομέα (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχεις ακολουθήσει). Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003). Στον ιδιωτικό τομέα, τα επαγγελματικά σου διαιώματα καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα : Π.Δ. 87 ΦΕΚ Α 72/25-4-96 (εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση Ψυκτικών εγκαταστάσεων όλων των εφαρμογών) Π.Δ. 294, ΦΕΚ 138/21-6-1988 (τεχνικός ασφαλείας για όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας) ΠΔ 100/2010 (για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού). Π.Δ. 55/2000 ΦΕΚ Α 44 (αφορά ειδικότερα τους πτυχιούχους Μηχανολογικής Κατεύθυνσης, για δικαίωμα της εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτηρίων χωρίς περιορισμό) Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141Α (Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα)Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο Π.Δ. 108, ΦΕΚ αρ. φύλλου 141, 12-06-2013.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) “Τεχνολογία της Ενέργειας”. Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Master en Génie Energétique du Bâtiment en apprentissage
 • Master of Science Mechanical Engineering
 • Master in Energy Engineering and Management
 • MSc in Mechanical Engineering
 • Sustainable Energy Systems MSc
 • MSc in Environmental Engineering 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ