επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14140
Βάση 2022
Εισακτέοι
150
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών θα έχεις τη δυνατότητα να καλλιεργήσεις την μαθηματική σου σκέψη και να ασχοληθείς με θεωρητικά μοντέλα, με τα οποία θα ερμηνεύσεις πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα. Θα καταρτιστείς κατάλληλα για τον τομέα της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

  • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
  • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
  • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
  • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
  • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα που σου παρέχει το πρόγραμμα σπουδών είναι: θεωρητικής κατεύθυνσης, εφαρμοσμένης κατεύθυνσης, διδακτικής μαθηματικών, φιλοσοφίας των μαθηματικών και ιστορίας των μαθηματικών, παιδαγωγικών – ψυχολογίας – κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, δέσμης φυσικής, ελεύθερα μαθήματα, δέσμης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τομείς ανάλογα με το αντικείμενο που μελετούν. Οι τομείς του Τμήματος είναι:

-Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

– Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

– Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

– Τομέας Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι τα παρακάτω: απειροστικός λογισμός, γραμμική και βασική άλγεβρα, αναλυτική γεωμετρία, πιθανότητες, διαφορικές εξισώσεις, πραγματική ανάλυση, στατιστική, μιγαδική ανάλυση, θεωρία ομάδων, μαθηματική λογική, κυρτή ανάλυση, εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων, μεταθετική άλγεβρα και εφαρμογές, εισαγωγή στη θεωρία της διάταξης, θεωρία συνόλων, αναδρομικές συναρτήσεις, γεωμετρική ανάλυση, θεωρία προσέγγισης κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

  • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
  • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
  • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
  • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
  • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις:

-Θεωρητικά Μαθηματικά

-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

-Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. MSc in Mathematics 2.Master in Mathematics: Financial and Insurance Mathematics 3.Master degree in Mathematics 4.Master in Mathematics: Mathematics for Information Technologies.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1