επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15500
Βάση 2017
Εισακτέοι
202
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών θα έχεις τη δυνατότητα να καλλιεργήσεις την μαθηματική σου σκέψη και να ασχοληθείς με θεωρητικά μοντέλα, με τα οποία θα ερμηνεύσεις πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα. Θα καταρτιστείς κατάλληλα για τον τομέα της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

 • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
 • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
 • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
 • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα που σου παρέχει το πρόγραμμα σπουδών είναι: θεωρητικής κατεύθυνσης, εφαρμοσμένης κατεύθυνσης, διδακτικής μαθηματικών, φιλοσοφίας των μαθηματικών και ιστορίας των μαθηματικών, παιδαγωγικών – ψυχολογίας – κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, δέσμης φυσικής, ελεύθερα μαθήματα, δέσμης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τομείς ανάλογα με το αντικείμενο που μελετούν. Οι τομείς του Τμήματος είναι:

 1. Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
 2. Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας
 3. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 4. Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών Μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι τα παρακάτω: απειροστικός λογισμός, γραμμική και βασική άλγεβρα, αναλυτική γεωμετρία, πιθανότητες, διαφορικές εξισώσεις, πραγματική ανάλυση, στατιστική, μιγαδική ανάλυση, θεωρία ομάδων, μαθηματική λογική, κυρτή ανάλυση, εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων, μεταθετική άλγεβρα και εφαρμογές, εισαγωγή στη θεωρία της διάταξης, θεωρία συνόλων, αναδρομικές συναρτήσεις, γεωμετρική ανάλυση και θεωρία προσέγγισης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MSc in Mathematics
 • Master in Mathematics: Financial and Insurance Mathematics
 • Master degree in Mathematics
 • Master in Mathematics: Mathematics for Information Technologies

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2