επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12020
Βάση 2017
Εισακτέοι
216
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος Μαθηματικών είναι η απασχόληση σου με την Μαθηματική Επιστήμη και με τους διάφορους τομείς της. Σου δίνετε η δυνατότητα να ασχοληθείς με την αναζήτηση, την επεξεργασία και τη δημιουργία θεωρητικών μοντέλων για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων. Θα ασχοληθείς και με τα γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών(π.χ. Πληροφορική) που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τις γνώσεις σου, θα σου καλύψουν τα κενά που πιθανό θα έχεις και θα σε βοηθήσουν να προετοιμαστείς κατάλληλα για να βγεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

 • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
 • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
 • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
 • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα και Προαιρετικά Μαθήματα.

Τα μαθήματα που σου προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών αφορούν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: άλγεβρα, απειροστικός λογισμός, πληροφορική, ανάλυση(μιγαδική, αριθμητική, συναρτησιακή κλπ), πιθανότητες, φυσική, διαφορικές εξισώσεις, σύνολα και αριθμοί, τοπολογία, προγραμματισμός, επιστημονικός υπολογισμός, θεωρίες μαθηματικών, ιστορία μαθηματικών, κρυπτογραφία και στοχαστικές ανελίξεις.

Επίσης, σου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσεις μαθήματα από το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) ή άλλων Τμημάτων της Σχολής ή του Πανεπιστημίου, τα οποία θα κατοχυρώνονται στη βαθμολογία ως «Προαιρετικά» ή «Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά». 

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Science in Mathematics
 • Master degree in Mathematics and Computation
 • Master in Mathematics and Modelling
 • Applied Statistics with Network Analysis “

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8