επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14055
Βάση 2022
Εισακτέοι
75
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών θα ασχοληθείς με την Μαθηματική Επιστήμη και με τους διάφορους τομείς της. Θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την αναζήτηση, την επεξεργασία και τη δημιουργία θεωρητικών μοντέλων για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων. Θα λάβεις γνώσεις για άλλες επιστήμες(π.χ. Πληροφορική) που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους ορίζοντες σου, θα σου καλύψουν τα κενά που πιθανό θα έχεις και θα σε βοηθήσουν να προετοιμαστείς κατάλληλα για να βγεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

  • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
  • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
  • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
  • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
  • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και υποχρεωτικά επιλογής διαφορετικών Τομέων. Τα μαθήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετούν χωρίζονται σε τομείς.

Οι Τομείς του Τμήματος είναι:

– Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής (Μαθήματα: Άλγεβρα, Αλγεβρικές Δομές, ,Θεωρία Ομάδων, Μαθηματική Λογική, Θεωρία Galois, Ιστορία των Μαθηματικών, Αναπαραστάσεις Αλγεβρών Lie, Αντιμεταθετική Άλγεβρα, Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Θέματα Μαθηματικής Λογικής)

– Τομέας Γεωμετρίας (Μαθήματα: Αναλυτική Γεωμετρία, Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία, Γραμμική Γεωμετρία, Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, Ολική Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Διαφορισίμων Πολλαπλοτήτων, Αλγεβρική Τοπολογία)

-Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης (Μαθήματα: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ F ή C, Θεωρητική Πληροφορική, Αριθμητική Ανάλυση, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Κλασική Θεωρία Ελέγχου, Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου, Κώδικες Διορθωτές Λαθών, Αυτόματα σε ημιδακτύλιους, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Κρυπτογραφία, Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου, Ειδικά Θέματα Ι: Εύρωστος Έλεγχος, Αριθμητικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Επίλυση Κανονικών (Συνήθων) και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού, Προσαρμοστικός Έλεγχος, Προβλεπτικός Έλεγχος, Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου)

-Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης (Μαθήματα: Λογισμός, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Μέτρου, Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης, Αρμονική Ανάλυση, Διαφορ. Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Ανάλυση Fourier, Υπερβολική Ανάλυση και Γεωμετρία, Χώροι Αναλυτικών Συναρτήσεων, Ειδικές Συναρτήσεις)

-Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Μαθήματα: Μαθηματικός Προγραμματισμός, Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική, Μαθηματικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχαστικές Στρατηγικές, Στοχαστικές Διαδικασίες με Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις και Θεωρία Μάθησης, Διδακτική των Μαθηματικών, Θεωρία Πινάκων, Προσδιοριστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, Μαθηματική Στατιστική, Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες, Χρονικές Σειρές, Δειγματοληψία, Στατιστική Συμπερασματολογία κ.α.)

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου Μαθηματικών Α.Π.Θ προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδικεύσεις:

-ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικ

-ΜΔΕ στη Στατιστική και Μοντελοποίηση

-ΜΔΕ στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

1.Master of Science in Mathematics

2.Master in Financial Mathematics

3.Master in Advanced Mathematics

4.MSc Econometrics: Mathematical Economics.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4