επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12305
Βάση 2022
Εισακτέοι
53
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Κύριος σκοπός του τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων είναι η σπουδή της μαθηματικής επιστήμης.

Ως φοιτητής θα γνωρίσεις το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών όπως διαιρείται σε 4 τομείς οι οποίοι είναι:

-ο Τομέας της Μαθηματικής Ανάλυσης,

-ο Τομέας της Άλγεβρας και Γεωμετρίας,

-ο Τομέας Πιθανοτήτων – Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας,

-Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, περιλαμβάνονται και γνωστικά αντικείμενα που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης εξειδίκευσης πάνω σε κλάδους, οι οποίοι δύναται να παρέχουν απασχόληση πέρα από τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας, (δηλαδή καθηγητής σε σχολείο), χωρίς όμως να υπάρχει απομάκρυνση από τον κύριο σκοπό.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορείς να εργαστείς:

  • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
  • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
  • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
  • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
  • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα μαθημάτων προβλέπει δύο κύκλους σπουδών: Τον κύκλο A ο οποίος περιέχει τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα Μαθήματα Επιλογής. Με το δεύτερο κύκλο, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων από τέσσερις θεμελιώδεις κλάδους /κατευθύνσεις:

– Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

– Πληροφορικής

– Υπολογιστικών Μαθηματικών

– Μηχανικής.

Τονίζεται ότι, η κατεύθυνση δεν αναγράφεται στο Πτυχίο αλλά σε ξεχωριστή Βεβαίωση που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κατεύθυνσης». Επίσης, είναι δυνατόν, εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να χορηγηθούν βεβαιώσεις για περισσότερες της μιας κατεύθυνσης.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτός του τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται με βάσει το επαγγελματικό σου περιβάλλον. Για παράδειγμα διαφορετικά είναι αν δουλέψεις σε ένα δημόσιο και σε ένα ιδιωτικό σχολείο καθώς τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα ορίζονται με βάσει τις αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται. Σημαντικό είναι να προσέξεις ότι αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να πετύχεις πρώτα στους αντίστοιχους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ καθώς μόνο με το πτυχίο σου δεν σου δίνεται η δυνατότητα να διοριστείς.

Μεταπτυχιακά

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οι κύριοι κλάδοι μεταπτυχιακών είναι οι εξής:

α) Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

γ) Αναλογιστικά και Οικονομικά Μαθηματικά

δ)Θεωρητικά Μαθηματικά

ε) Επιστήμη της Αγωγής -Παιδαγωγική.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μεταπτυχιακά στους παραπάνω τομείς

Α. Μαθηματικά (Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία)

Β. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Δ. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

704
17