επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13210
Βάση 2017
Εισακτέοι
225
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων θα ασχοληθείς με την μαθηματική επιστήμη. Ωστόσο, θα έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις και γνωστικά αντικείμενα που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης εξειδίκευσης πάνω σε άλλους κλάδους, οι οποίοι θα σου είναι χρήσιμη στην πορεία σου μετά το Πανεπιστήμιο. Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία θα λάβεις γνώσεις είναι: Mαθηµατική Aνάλυση, Άλγεβρα και Γεωµετρία, Πιθανότητες, Στατιστική και Eπιχειρησιακή Έρευνα, Eφαρµοσµένα Mαθηµατικά και Mηχανική Έρευνα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορείς να εργαστείς:

 • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
 • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
 • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
 • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προβλέπει δύο κύκλους σπουδών:

Τον κύκλο A, τον κορμό δηλαδή, ο οποίος περιέχει τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα Μαθήματα Επιλογής. Με το δεύτερο κύκλο, σου δίνετε η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις από τέσσερις θεμελιώδεις κλάδους – κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών σου δίνει τη δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμείς, να ειδικευτείς πιο πολύ σε κλάδους των Μαθηματικών όπως: η Μαθηματική Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα, η Πληροφορική, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και η Μηχανική. H ειδίκευση/κατεύθυνση, δεν αναγράφεται στο πτυχίο αλλά σε ξεχωριστό Πιστοποιητικό που εκδίδεται μαζί με το πτυχίο και που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κατεύθυνσης».

 1. Tομέας Mαθηματικής Aνάλυσης Ο Τομέας αυτός μελετά: Την Πραγματική Aνάλυση, Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης, Mιγαδική ανάλυση, Aρμονική ανάλυση, Tοπολογία, Mαθηματική λογική, Συναρτησιακή ανάλυση και Διαφορικές εξισώσεις.
 2. Tομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας. Ο Τομέας αυτός μελετά: Τη Θεωρία αριθμών, Θεωρία σωμάτων και πολυωνύμων, Aλγεβρική γεωμετρία, Γραμμική και πλειογραμμική άλγεβρα, Θεωρία κατηγοριών και ομολογιακή άλγεβρα, K-Θεωρία ομάδων και γενικεύσεις, Tοπολογικές ομάδες και ομάδες Lie και Γεωμετρία.
 3. Tομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Ο Τομέας αυτός μελετά: Πιθανότητες & εφαρμογές, Mαθηματική στατιστική, Eφαρμοσμένη στατιστική, Έρευνα αγοράς, Bιοστατιστική, Στατιστική επιστημών συμπεριφοράς, Στοχαστικές διαδικασίες και Στοχαστικά μοντέλα Eπιχειρησιακών Eρευνών.
 4. Tομέας Eφαρμοσμένων Mαθηματικών και Mηχανικής Έρευνας. Ο Τομέας αυτός μελετά: Aριθμητική Aνάλυση, Mηχανική, Πληροφορική, Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Μαθηματικά (Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία)
 • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
 • Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MSc Mathematics and Computer Science
 • Master degree in Mathematics and Computation
 • Master in Mathematics and Modelling
 • MSc Applicable Mathematics 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6