επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11097
Βάση 2022
Εισακτέοι
223
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος Μαθηματικών Πατρών είναι να ασχοληθείς με τη Μαθηματική Επιστήμη και με ένα σύνολο από μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν κλασσικές και μοντέρνες μαθηματικές θεωρίες και μεθόδους. Συγκεκριμένα, θα σου δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθείς με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τα θεωρητικά μαθηματικά, τα μαθηματικά πληροφορικής και υπολογιστικών, τα μαθηματικά στατιστικής, θεωρίας πιθανοτήτων και επιχειρησιακής έρευνας και με τη γενική κατεύθυνση των μαθηματικών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Πατρών μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

  • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
  • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
  • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
  • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
  • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μαθηματικών Πατρών παρέχει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι λίγα και στόχο έχουν να παρέχουν βασικές γνώσεις κάθε επιστημονικής περιοχής των μαθηματικών. Στη συνέχεια, τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν την βασική ύλη της περιοχής και από τα οποία θα πρέπει οι φοιτητές να επιλέξουν τουλάχιστον ένα μάθημα από κάθε περιοχή. Σου δίνετε η δυνατότητα να ειδικευτείς σε μια υποπεριοχή των μαθηματικών. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν το επιλέξεις θα πρέπει να παρακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων έτσι ώστε να καλύψεις τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής. Οι Τομείς του Τμήματος είναι: -Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης , ο οποίος μελετά τις Διαφορικές Εξισώσεις, τη Μηχανική και τη Μαθηματική Φυσική. -Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, ο οποίος μελετά την Άλγεβρα, την Γεωμετρία, την Ανάλυση, την Τοπολογία και τη Θεωρία Συνόλων. -Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών, ο οποίος μελετά την Παιδαγωγική, την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών -Τομέας Στατιστικής – Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας, ο οποίος μελετά τη Στατιστική, τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Επιχειρησιακή Έρευνα -Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, ο οποίος μελετά Αριθμητική Ανάλυση, την Πληροφορική και την Επιστήμη των Υπολογιστών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών Πατρών εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα Μαθηματικών Πατρών σου προσφέρει:

1) το ΠΜΣ “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” στις κατευθύνσεις: Θεωρητικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη Διδακτική Μαθηματικών

2)το ΔΠΜΣ “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” στις κατευθύνσεις: Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

3)το ΔΜΔΕ “Περιβαλλοντικές Επιστήμες” .

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1.Master in Mathematics and Modelling 2.MSc Applicable Mathematics 3.Master in Mathematics: Mathematical Analysis

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6