Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 230
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13843
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνεις εξειδικευμένος Μηχανικός παραγωγής, μέσα από τον συνδυασμό γνώσεων μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής και διοικητικών επιστημών. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με τον σχεδιασμό της δομής και την διαχείριση της λειτουργίας των σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Τέλος, θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς:

 • Σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις ως στέλεχος και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό την διοίκηση και τον έλεγχο συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής.
 • Σε εταιρείες σχετικές με το ηλεκτρονικό επιχειρείν ως στέλεχος ή σύμβουλος
 • Στον Δημόσιο τομέα σε οργανισμούς, ΔΕΚΟ και αυτοδιοίκηση σε σχετικές θέσεις
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τα αντικείμενα του επαγγέλματος σου θα είναι πάνω:

 • Στον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας
 • Στην έρευνα, σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της κατασκευής προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Στον εφοδιαστικό τομέα
 • Στη δυναμική κατανομή πόρων
 • Στην χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
 • Στην ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής.
 • Στην επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε συστήματα
 • Στον προγραμματισμό έργων
 • Στις μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων
 • Στις μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων
 • Στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
 • Σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και υποχρεωτικά επιλογής διαφορετικών Τομέων. Τα μαθήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετούν χωρίζονται σε τομείς.

Οι Τομείς του Τμήματος είναι:

 1. Τομέας Επιστημών: Ο τομέας αυτός μελετά βασικά γνωστικά αντικείμενα δηλαδή εφαρμοσμένα μαθηματικά, φυσική, χημεία, μηχανική και κοινωνικές επιστήμες.
 2. Τομέας Συστημάτων: Παραγωγής Σε αυτόν τον τομέα στόχος είναι η μελέτη της θεωρίας συστημάτων παραγωγής και η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής όπως για παράδειγμα ρομποτική, σχεδιασμός με Η/Υ και διαχείριση υλικών.
 3. Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων: Αντικείμενο αυτού του τομέα είναι η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας και στο σχεδιασμό και έλεγχο συστημάτων παραγωγής, εφαρμογής τηλεματικής και παροχής υπηρεσιών.
 4. Τομέας οργάνωσης και Διοίκησης: Αντικείμενο του τομέα είναι ένα ευρύ φάσμα διοικητικών διαδικασιών και οργανωσιακών λειτουργιών όπως για παράδειγμα διοίκηση συστημάτων, χρηματοοικονομική ανάλυση, marketing και χρηματοοικονομική διοίκηση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στην κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών. Επιπροσθέτως έχεις την δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών. • Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (35η Συνεδρίαση/7-10-2003, Αποφ. Γ/2/35/2003) καθώς και της υπ’αριθμόν 374/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου έχεις επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Μηχανολόγου Μηχανικού. • Επίσης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 90/2014 – Φ.Ε.Κ. Α’ 138 ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εγγραφείς στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολόγικών, υδραυλικών και ενεργειακών έργων • Τέλος, έχεις το δικαίωμα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Ναυπηγών (Κωδικός: Π.Ε. 12.11, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) :

 • Συστήματα Παραγωγής
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Οργάνωση και Διοίκηση

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Science in Management and Production Engineering
 • M. Sc. Management & Engineering in Production Systems
 • Master in Global Production Engineering and Management
 • MSc Manufacturing Engineering and Management

Πολυτεχνείο Κρήτης

1124
10