Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ Θεσσαλίας Τρίκαλα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 769
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7625
Βάση 2022
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την μελέτη, την επίβλεψη και την τεχνολογία της κατασκευής των οικοδομικών έργων και πάνω στο αντικείμενο του τεχνολογικού και οικονομικού πεδίου στον σχεδιασμό, την οργάνωση και διαχείριση τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με την αρχιτεκτονική διάπλαση των οικοδομών (λειτουργική – τυπολογική – μορφολογική – αισθητική), την μελέτη των αρχιτεκτονικών και οικοδομικών λεπτομερειών, τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, την τεχνολογία των οικοδομικών υλικών, την παθολογία των κατασκευών, την οργάνωση, τον έλεγχο και την διαχείριση των εργοταξιακών χώρων, που εξυπηρετούν οικοδομικά έργα. Τέλος θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την διαμόρφωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου, την μελέτη χρήσεως γης και την αρμονική συνύπαρξη των παραπάνω με το υφιστάμενο οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς :

  • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α.
  • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά)
  • Σε τοπογραφικές εργασίες
  • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά
  • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Δομοστατικών Μηχανικών, θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό και τον υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, κτιρίων κατοικιών και ειδικών κτιρίων και άλλων τεχνικών έργων. Επιπλέον, θα μάθεις για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την προστασία των κτηρίων την παθολογία των κατασκευών και την αποκατάσταση ζημιών από σεισμό. Τέλος, στην κατεύθυνση αυτή διεξάγεται κυρίως τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσεται τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία 

Στην κατεύθυνση των Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης, θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην τεχνολογία των αναστηλώσεων και τεχνικών αποκατάστασης συντήρησης, στερέωσης και επισκευών, τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με την μορφολογική ένταξη νέων κτιρίων σε ιστορικό και παραδοσιακό περιβάλλον. Τέλος στην κατεύθυνση αυτή, διεξάγεται κυρίως τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσεται τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους».
• Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων.
• Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Civil Engineering
  • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
  • Master in Energy Efficiency of Building Facilities Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
  • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
  • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Θεσσαλίας