επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17459
Βάση 2017
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα ασχοληθείς με την μηχανολογία. Θα ασχοληθείς κυρίως με την ενέργεια, τις κατασκευές , την παραγωγή και τον μηχανολογικό σχεδιασμό. Θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις παράλληλα να εφαρμόζεις γνώση και να παράγεις νέα γνώση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα μπορείς να μελετάς, ελέγχεις και επιβλέπεις την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, θα μπορείς να εργαστείς:

 • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί.
 • Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο.
 • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικός παραγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης.
 • Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.

 Ως διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, έχεις δικαίωμα υπογραφής εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και λειτουργίας, καθώς και πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. “

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διαχωρίζει τα μαθήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο μελετούν. Οι 3 τομείς είναι:

 1. Ο Κατασκευαστικός Τομέας έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μηχανολογικό Σχέδιο, Εργαλειομηχανές και Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μετροτεχνία, Έλεγχος Ποιότητας, Συστηματοποίηση και Αυτοματοποίηση Μηχανουργικών Διεργασιών και Συστήματα Μηχανουργικών Διεργασιών.
 2. Ο Ενεργειακός Τομέας έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Θερμοδυναμική και Θερμικές Μηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας, Ρευστομηχανική, Αεροδυναμική, Στροβιλομηχανές, Υπολογιστικές Μέθοδοι Μοντελοποίησης και Υδροδυναμικές Μηχανές.
 3. Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης: Κύριο αντικείμενο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης είναι η εκπαίδευση των αυριανών μηχανικών και η έρευνα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης παραγωγικών συστημάτων. Έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διασφάλιση Ποιότητας, Συντήρηση και Αξιοπιστία, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόγχου και Θαλάσσιες Μεταφορές/Διαχείριση Λιμένων.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:  

 • Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
 • Αερομηχανική Στροβιλομηχανών (THRUST)

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν

 • Master in Mechanical Engineering
 • M.Sc. Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering
 • MSc in Advanced Mechanical Engineering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1