επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18164
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα ασχοληθείς με την μηχανολογία. Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Ο επιστήμονας μηχανικός δεν είναι μόνο εφαρμοστής γνώσης αλλά και παραγωγός νέας γνώσης. Τα μαθήματα της Σχολής ανταποκρίνονται στις επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα μπορείς να μελετάς, ελέγχεις και επιβλέπεις την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, θα μπορείς να εργαστείς:

 • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί.
 • Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο.
 • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικός παραγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης.
 • Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.

Ως διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, έχεις δικαίωμα υπογραφής εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και λειτουργίας, καθώς και πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Το γνωστικό εύρος του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι μεγάλο και επομένως το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε επιμέρους περιοχές της Μηχανολογίας. Αυτό το καταφέρνει με τους 4 κύκλους σπουδών που περιλαμβάνει:

 1. Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΜΜ),
 2. Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ),
 3. Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής (ΜΜΠ),
 4. Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ).

Στο τμήμα διδάσκονται μαθήματα: Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Θερμότητας, Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ρευστών και Τεχνολογίας των Κατεργασιών. 

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Υπολογιστική Μηχανική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Mechanical Systems
 • MSc Mechanical Engineering
 • Master of Science in Mechanical Engineering

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

372
3