Μηχανολόγων Μηχανικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 332
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16455
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα ασχοληθείς με την μηχανολογία. Θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τη μελέτη, παραγωγή, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού, τόσο σε κτίρια όσο και σε παραγωγικές και εμπορικές μονάδες. Θα ασχοληθείς κυρίως με την ενέργεια, τις κατασκευές , την παραγωγή και τον μηχανολογικό σχεδιασμό.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα μπορείς να μελετάς, ελέγχεις και επιβλέπεις την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, θα μπορείς να εργαστείς:

 • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί.
 • Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο.
 • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικός παραγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης.
 • Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.

Ως διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, έχεις δικαίωμα υπογραφής εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και λειτουργίας, καθώς και πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

“προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Σου παρέχει γνώσεις τόσο βασικών επιστημών όσο και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς.

Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, επιλέγεις μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών:

 1. Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία,
 2. Μηχανική, υλικά και κατεργασίες,
 3. Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Ναυπηγών. Αποκτάς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έπειτα από εξετάσεις. Επίσης, μπορείς να εγγραφείς στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων) τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλεις τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα βρεις διαβάζοντας τον νόμο 6422/1934.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Σύγχρονες μέθοδοι συστημάτων Ενέργειας, Διεργασιών και Αντιρύπανσης
 • Σύγχρονες μέθοδοι Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών στη Βιομηχανία
 • Σύγχρονες μέθοδοι Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MSc Mechanical Engineering
 • MSc Engineering Management
 • Master of Science in Mechanical Engineering

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7