Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ- Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 592
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5256
Βάση 2017
Εισακτέοι
133
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού θα αποκτήσεις τις γνώσεις σχετικά με το πως να σχεδιάζεις ένα βιομηχανικό προϊόν και να υλοποιείς την κατασκευή του.
Ο βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να επανδρώσουν σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με το βέλτιστο τρόπο.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στις διάφορες επιστημονικές περιοχές που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού μπορείς να απασχοληθείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων.
Πιο συγκεκριμένα μπορείς να ασχοληθείς με:

 • την απεικόνιση ιδεών για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων
 • το σχεδιασμό του προϊόντος με την αξιοποίηση τεχνολογίας πληροφορικής και την προετοιμασία του απαραίτητου ψηφιακού υλικού για τη μαζική παραγωγή του
 • την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό
 • την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται
 • την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του
 • την παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος
 • την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση και εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και Παραγωγής Πρωτοτύπων
 • το σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων
 • την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων προτυποποίησης και αναπαραγωγής αντικειμένων/προϊόντων.

Επιπλέον έχεις δικαίωμα:

 • εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
 • απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς σου, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

 1. Ειδικού Υπόβαθρου με μαθήματα όπως Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών, CAD, Προγραμματισμός Η/Υ – Δομές Δεδομένων, Μέθοδοι Παραγωγής Βιομηχανικών Προϊόντων κ.α.
 2. Ειδίκευσης με μαθήματα όπως Σχεδιασμός Προϊόντων, CAD, Τεχνιτή Μελέτη με τη βοήθεια Η/Υ (CAE), Κατασκευή προτύπων και καλουπιών κ.α.
 3. Γενικού Υπόβαθρου με μαθήματα όπως Μαθηματικά, Πληροφορική, Τεχνική Μηχανική, Στατιστική κ.α. καθώς και το μοναδικό προαιρετικό μάθημα των Αγγλικών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί βάσει του Π.Δ.180 (Φ.Ε.Κ. 244, τ.Α΄/01.12.2008).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Βιομηχανικό Σχέδιο
 2. Σε έργα Πολιτικού Μηχανικού
 3. Θεμελιώδη Επιστήμη των Υπολογιστών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών
 4. Μηχανολόγου Μηχανικού.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28