Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 475
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8297
Βάση 2017
Εισακτέοι
87
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολογίας θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά

 • Στον ιδιωτικό τομέα
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνήθη πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

 • Η βιομηχανία
 • Σχεδιασμός, Μελέτη και Υλοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Το εμπόριο
 • Η συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Τα ενεργειακά έργα και οι ενεργειακές τεχνολογίες
 • Οι τεχνολογίες αντιρύπανσης και τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η ναυτιλία
 • Η εκπαίδευση
 • Η έρευνα και ανάπτυξη
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες ενός Μηχανολόγου Μηχανικού είναι οι εξής:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
 • Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
 • Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.
 • Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων
 • Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του. Ικανότητες: Οι πτυχιούχοι του τμήματος αναλαμβάνουν εκπονήσεις τεχνικών μελετών, δουλεύουν σε μηχανουργεία, επιβλέπουν τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και δουλεύουν αυτόνομα ως τεχνικοί ασφαλείας. Διαθέτουν επίσης ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικο-νομικά θέματα της ειδικότητας τους.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Ενεργειακή Κατεύθυνση προσφέρονται μαθήματα Ειδικότητας, όπως Βιομηχανική Ψύξη, Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, Υδροδυναμικές Μηχανές, Ατμοστρόβιλοι-Ατμολέβητες, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Θέρμανση-Ψύξη- Κλιματισμός ΙΙ, Υπολογιστικές Μέθοδοι Ρευστοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας, Περιβαλλοντική Τεχνολογία, κ.α.
Οι δύο κατευθύνσεις ειδικότητας που προσφέρονται καλύπτουν γνωστικές περιοχές του ιδίου Τμήματος και συνεπώς δε διαφοροποιούν τα επαγγελματικά δικαιώματα σου.

Στην Κατασκευαστική Κατεύθυνση προσφέρονται μαθήματα Ειδικότητας, όπως: Πειραματική Αντοχή Υλικών, Εργαλειομηχανές, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Σχεδιασμός Μηχανολογικών Κατασκευών, CAD/CAE, Συστήματα Παραγωγής – Ρομποτική, Χυτεύσεις Συγκολλήσεις, Μηχανικές Διαμορφώσεις, κ.α.
Οι δύο κατευθύνσεις ειδικότητας που προσφέρονται καλύπτουν γνωστικές περιοχές του ιδίου Τμήματος και συνεπώς δε διαφοροποιούν τα επαγγελματικά δικαιώματα σου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί βάσει του Π.Δ. 657-Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70, τεύχος Α’, το αναφερόμενο στα «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών».

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Σύλληψη και Παραγωγή Μηχανολόγος Μηχανικός
 2. Στην προηγμένη Μηχανολογία
 3. Συστήματα Μηχανικής και Διοίκησης
 4. Αεροδιαστημικής Μηχανικής
 5. Διαχείριση και Τεχνολογία στον Υπολογιστή με τη βοήθεια της Μηχανολογίας
 6. Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 7. Στα κινητά συστήματα και διαδίκτυο
 8. Διαχείριση και Τεχνογνωσία στα συστήματα παραγωγής
 9. Το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα το παρέχει το ίδιο το Τμήμα:
 10. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

7782
39