επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15225
Βάση 2022
Εισακτέοι
127
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς:

  • στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας,
  • την εκπαίδευση,
  • τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.ά.)
  • και τον ιδιωτικό τομέα (Φαρμακευτικές Εταιρείες, Κλινικές) .

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε υποχρεωτικά μαθήματα και κατ επιλογήν υποχρεωτικά ,ενώ επίσης η παρακολούθηση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σου θα αναπτύξεις γνώσεις και δεξιότητες στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται από τον Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989). “Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων πτυχίων Νοσηλευτικής είναι: -Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα -Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. -Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών. -Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα. -Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. -Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα. -Εφαρμογή πρώτων βοηθειών -Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς. -Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους. Σε σχέση με την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ. 87.02 Νοσηλευτικής και Π.Ε. 25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τους χώρους της Ειδικής Αγωγής. “

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί και παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που αποτελείται από τις κατευθύνσεις : ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις:α) Δημόσια Υγεία, β) Κοινοτική Νοσηλευτική, γ)Διαπολιτισμική Νοσηλευτική ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:με Ειδικεύσεις:α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική, β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική, γ) Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα, δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική, ε) Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων, στ) Χειρουργική Νοσηλευτική, ζ) Ψυχική Υγεία, η) Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις: α) Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων, β) Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία Καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις: -Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -Πληροφορική Υγείας.

Δια Βίου Μάθησηη

Το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί και παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που αποτελείται από τις κατευθύνσεις : ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις:α) Δημόσια Υγεία, β) Κοινοτική Νοσηλευτική, γ)Διαπολιτισμική Νοσηλευτική ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:με Ειδικεύσεις:α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική, β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική, γ) Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα, δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική, ε) Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων, στ) Χειρουργική Νοσηλευτική, ζ) Ψυχική Υγεία, η) Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις: α) Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων, β) Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία Καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις: -Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -Πληροφορική Υγείας.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1