επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17520
Βάση 2017
Εισακτέοι
97
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς:

 • στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας,
 • την εκπαίδευση,
 • τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.ά.)
 • και τον ιδιωτικό τομέα (Φαρμακευτικές Εταιρείες, Κλινικές) .

εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε υποχρεωτικά μαθήματα και κατ επιλογήν υποχρεωτικά ,ενώ επίσης η παρακολούθηση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σου θα αναπτύξεις γνώσεις και δεξιότητες στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται από τον Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί και παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που αποτελείται από τις κατευθύνσεις:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ με Ειδικεύσεις:

 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ με Ειδικεύσεις:

 • Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων
 • Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Ψυχική Υγεία
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ με Ειδικεύσεις:

 •  Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
 • Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία

Καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφορική Υγείας.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2