επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Η βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών στις ανάγκες και τη φροντίδα του υγιούς ατόμου, στις ανάγκες και φροντίδα ατόμων με προβλήματα σε θέματα υγείας και ολοκληρώνει με την ετοιμασία του φοιτητή, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων (αρρώστων και υγιών) τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο και στο δευτεροβάθμιο/ τριτοβάθμιο επίπεδο. Επειδή η Νοσηλευτική από τη φύση της απαιτεί τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακή/ κλινική επιδεξιότητα, οι ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος καταρτίζονται από ένα σύνολο από θεωρητικά, κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα. Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτικά κέντρα, ως σχολικός νοσηλευτής σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε Υπουργεία που ασχολούνται με την Υγεία ως διοικητικό στέλεχος, στον τομέα της εκπαίδευσης, σε Φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον προηγηθεί μεταπτυχιακό στον τομέα της διοίκησης ή του marketing, ως ελεύθερος επαγγελματίας για την φροντίδα ατόμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε υποχρεωτικά μαθήματα και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ,ενώ επίσης η παρακολούθηση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική. Στη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου κατά κύριο λόγο εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σου θα αναπτύξεις γνώσεις και δεξιότητες στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Σε σχέση με την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ. 87.02 Νοσηλευτικής και Π.Ε. 25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τους χώρους της Ειδικής Αγωγής.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν υλοποιεί ακόμη κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11