επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12880
Βάση 2022
Εισακτέοι
101
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών στις ανάγκες και τη φροντίδα του υγιούς ατόμου, στις ανάγκες και φροντίδα ατόμων με προβλήματα σε θέματα υγείας και ολοκληρώνει με την ετοιμασία του φοιτητή, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων (αρρώστων και υγιών) τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο και στο δευτεροβάθμιο/ τριτοβάθμιο επίπεδο. Επειδή η Νοσηλευτική από τη φύση της απαιτεί τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακή/ κλινική επιδεξιότητα, οι ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος καταρτίζονται από ένα σύνολο από θεωρητικά, κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα. Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτικά κέντρα, ως σχολικός νοσηλευτής σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε Υπουργεία που ασχολούνται με την Υγεία ως διοικητικό στέλεχος, στον τομέα της εκπαίδευσης, σε Φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον προηγηθεί μεταπτυχιακό στον τομέα της διοίκησης ή του marketing, ως ελεύθερος επαγγελματίας για την φροντίδα ατόμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε διαρκούν 8 (οκτώ) εξάμηνα, στα οποία η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με εργαστηριακή και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, με το πέρας της εξεταστικής του ογδόου εξαμήνου οι φοιτητές συνεχίζουν την κλινική Νοσηλευτική για διάστημα 3 μηνών. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει συνολικά 65 μαθήματα από τα οποία 43 υποχρεωτικά και 22 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για τους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει, ώστε να συμπληρώσει τις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Όσα μαθήματα από τα παραπάνω είναι εργαστηριακά, η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική και πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό ώστε να δίνεται η εικόνα του φυσικού χώρου της κλινικής άσκησης των σπουδαστών των Τμημάτων Νοσηλευτικής. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Σε σχέση με την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ. 87.02 Νοσηλευτικής και Π.Ε. 25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τους χώρους της Ειδικής Αγωγής.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε υλοποιεί τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη με δύο ειδικεύσεις
    1. Κλινική Διαβητολογία
    2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας’ (σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και το Τμήμα Νοσηλευτικής).

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11