επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10540
Βάση 2022
Εισακτέοι
140
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών στις ανάγκες και τη φροντίδα του υγιούς ατόμου, στις ανάγκες και φροντίδα ατόμων με προβλήματα σε θέματα υγείας και ολοκληρώνει με την ετοιμασία του φοιτητή, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων (αρρώστων και υγιών) τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο και στο δευτεροβάθμιο/ τριτοβάθμιο επίπεδο. Επειδή η Νοσηλευτική από τη φύση της απαιτεί τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακή/ κλινική επιδεξιότητα, οι ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος καταρτίζονται από ένα σύνολο από θεωρητικά, κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα. Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτικά κέντρα, ως σχολικός νοσηλευτής σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε Υπουργεία που ασχολούνται με την Υγεία ως διοικητικό στέλεχος, στον τομέα της εκπαίδευσης, σε Φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον προηγηθεί μεταπτυχιακό στον τομέα της διοίκησης ή του marketing, ως ελεύθερος επαγγελματίας για την φροντίδα ατόμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής κατανέμεται σε 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει 39 υποχρεωτικά και 20 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Οι πρακτικές ασκήσεις (εργαστήρια, φροντιστήρια, κλινική άσκηση) αποτελούν περίπου το 50% της διάρκειας του προγράμματος σπουδών. Ως υποχρεωτικά ορίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση θεωρείται απαραίτητη για τον φοιτητή Νοσηλευτικής και ως εκ τούτου η επιτυχής εξέτασή τους είναι προαπαιτούμενη για τη λήψη πτυχίου. Μέρος του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία κάποιων από τα υποχρεωτικά μαθήματα. Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν αυτοτελή διδασκαλία, αλλά επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή των διδαχθέντων στο εκάστοτε μάθημα. Τα εργαστήρια και η κλινική άσκηση που αποτελούν τμήμα των υποχρεωτικών μαθημάτων δύνανται να πραγματοποιηθούν στις δομές του τμήματος Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και σε όποια άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια, κατά την κρίση του υπεύθυνου καθηγητή. Ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ορίζονται τα μαθήματα τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα, ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, ώστε να εμβαθύνει σε ειδικούς τομείς γνώσεων. Τα μαθήματα οργανώνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικού υπόβαθρου και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής υποδομής είναι τα βασικά μαθήματα Νοσηλευτικής. Τα μαθήματα ειδικού υπόβαθρου είναι τα μαθήματα που πλαισιώνουν τις γενικές γνώσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας εστιάζουν το γνωστικό τους αντικείμενο στις επιμέρους ειδικότητες της Νοσηλευτικής. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Σε σχέση με την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ. 87.02 Νοσηλευτικής και Π.Ε. 25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τους χώρους της Ειδικής Αγωγής.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλίας σήμερα υλοποιούνται, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Π.Θ., δύο αυτοχρηματοδοτούμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΔΠΜΣ Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15