επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10325
Βάση 2022
Εισακτέοι
145
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών στις ανάγκες και τη φροντίδα του υγιούς ατόμου, στις ανάγκες και φροντίδα ατόμων με προβλήματα σε θέματα υγείας και ολοκληρώνει με την ετοιμασία του φοιτητή, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων (αρρώστων και υγιών) τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο και στο δευτεροβάθμιο/ τριτοβάθμιο επίπεδο. Επειδή η Νοσηλευτική από τη φύση της απαιτεί τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακή/ κλινική επιδεξιότητα, οι ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος καταρτίζονται από ένα σύνολο από θεωρητικά, κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα. Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτικά κέντρα, ως σχολικός νοσηλευτής σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε Υπουργεία που ασχολούνται με την Υγεία ως διοικητικό στέλεχος, στον τομέα της εκπαίδευσης, σε Φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον προηγηθεί μεταπτυχιακό στον τομέα της διοίκησης ή του marketing, ως ελεύθερος επαγγελματίας για την φροντίδα ατόμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ υπάρχουν δύο βασικές ταξινομήσεις μαθημάτων.

Α. Υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Β. Μαθήματα που περιλαμβάνουν μόνο ένα θεωρητικό μέρος και αυτά που μπορεί περιέχουν φροντιστηριακές, εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις.

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει ένα  από τα μαθήματα επιλογής του κάθε εξαμήνου που παρακολουθεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και με τους περιορισμούς του του προγράμματος σπουδών. Το σύνολο των κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του παρόντος προγράμματος σπουδών του τμήματος είναι 20 και κατανέμονται από το Β έως το ΣΤ εξάμηνο. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις αποτελούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη συμπληρωματική εμπέδωση της ύλης του μαθήματος, την πρακτική άσκηση των γνώσεων και την καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του ο φοιτητής θα αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Σε σχέση με την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ. 87.02 Νοσηλευτικής και Π.Ε. 25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τους χώρους της Ειδικής Αγωγής.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ έχει εκπονήσει πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, με γενικό τίτλο “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας“.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

2947
18