επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15620
Βάση 2022
Εισακτέοι
104
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  ΔΙ.ΠΑ.Ε καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

• Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,

• Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,

• Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,

• Μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙ.ΠΑ.Ε δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ωστόσο έχει  θεσμοθετήσει τρεις Τομείς Μαθημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Αναλυτικά:

  • Τομέας Βασικών & Ιατρικών Μαθημάτων ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα Μαθημάτων Γενικής Υποδομής:

Ανατομία του Ανθρώπου, Βιοπληροφορική, Παθολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική, Βιοϊατρική Διαγνωστική Απεικόνιση, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ξένη Γλώσσα Ορολογία, Ψυχολογία του ασθενή, Δεοντολογία, Υγιεινή-Επιδημιολογία, Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Α! Βοήθειες

  • Τομέας Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Ανθρώπινη Στάση–Κίνηση, Κινησιολογία, Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης, Κινησιοθεραπεία, Φυσικά μέσα Ηλεκτροθεραπεία, Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων-μαλακών μορίων, Βιολογική Μηχανική, Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, Ειδική Φυσική Αγωγή, Προληπτική Φυσικοθεραπεία-Εργονομία, Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση

  • Ο Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κλινική Ι, Κλινική ΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις Κυκλοφορικού, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Μυοσκελετικού, Κλινική ΙΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Κλινική ΙV, Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική, Φυσικοθεραπεία στη Παιδιατρική, Ορθοτική Προσθετική-Βοηθήματα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσιοθεραπευτές» ή «Φυσικοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09- 2003). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) το οποίο αποτελείται από 2 άρθρα. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙ.ΠΑ.Ε προσφέρει τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών:

1) Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

2) Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

3) Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Νοσηλείας και Αποκατάστασης

4) Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11