επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16594
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας και της κοινότητας. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης σχετικά με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή στους φοιτητές/φοιτήτριες των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς:

  • στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας,
  • την εκπαίδευση,
  • τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.ά.)
  • και τον ιδιωτικό τομέα (Φαρμακευτικές Εταιρείες, Κλινικές).

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε υποχρεωτικά μαθήματα και κατ επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ επίσης η παρακολούθηση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σου θα αναπτύξεις γνώσεις και δεξιότητες στους εξής τομείς: παθολογία, χειρουργική, παιδιατρική, ψυχιατρική, νευρολογία, γηριατρική, μαιευτική, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και κοινοτική νοσηλευτική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται από τον Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα λειτουργεί και παρέχει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (επιπέδου master’s) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

  1. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και
  2. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1627
15