Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην εφαρμογή του τεχνολογικού οικονομικού, διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να μάθεις για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης δομικών έργων και έργων υποδομής, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των δομικών υλικών και της ενσωμάτωσης τους στα δομικά έργα και στα έργα υποδομής. Τέλος, θα μάθεις για την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια. Αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και η μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη του Τεχνολόγου Μηχανικού Δομικών Έργων, να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη, να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους Μηχανικούς Δομικών Έργων υψηλής ποιοτικής στάθμης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς : • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτηριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α. • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά) • Σε τοπογραφικές εργασίες • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Δομικών Έργων. Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς είναι τα εξής: 1) Ανάλυση κατασκευών σε Η/Υ 2) Αποτύπωση, αποκατάσταση και επανάχρηση κτηρίων 3) Αρχιτεκτονικός και κατασκευαστικός σχεδιασμός με Η/Υ 4) Επισκευές- ενισχύσεις υφιστάμενων κτηρίων 

Στην Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Έργων Υποδομής. Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς είναι τα εξής: 1) Οδοποιία 2) Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 3) Περιβαλλοντική διαχείριση Έργων 4) Κατασκευές αστικού χώρου 

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». • Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων. • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Civil Engineering
  • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
  • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
  • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
  • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
  • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας