Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις εφαρμογές που άπτονται της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης δημοσίων και ιδιωτικών έργων Πολιτικού Μηχανικού μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Τα έργα αυτά είναι ενταγμένα στο ευρύτερο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων σχεδιασμού και των σε ισχύ Αντισεισμικών Κανονισμών, των κτηριοδομικών/ πολεοδομικών κανονισμών, καθώς και των απαιτήσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραπάνω έργων. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί έτσι ώστε να σου παρέχει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για τον σχεδιασμό, την επίλυση και την ενεργειακή αντιμετώπιση κατασκευών σε έργα μηχανικού και να εναρμονίσει το γνωστικό υπόβαθρο σου προς τις εξελίξεις της Επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και της Τεχνολογίας. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς : • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτηριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α. • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά) • Σε τοπογραφικές εργασίες • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Μηχανικής, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Περιβαλλοντική Χημεία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως το Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο, η Υδραυλική, η Τοπογραφία κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Οικοδομική, η Στατική, η Αρχιτεκτονική κ.α. Στο τμήμα λειτουργούν 3 τομείς που είναι οι εξής: 1) Αρχιτεκτονικού και Οικοδομικού Σχεδιασμού 2) Δομοστατικού Σχεδιασμού 3) Γεωτεχνικού και Οικονομικού Σχεδιασμού. Το τμήμα δεν διαθέτει προαιρετικά μαθήματα αλλά δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν μαθήματα άλλων τμημάτων ή τα μαθήματα Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος ή μαθήματα από τα «Επιλογής Υποχρεωτικά» του Προγράμματος Σπουδών τα οποία όμως δεν θα αναγράφονται στο πτυχίο.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». • Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων. • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Civil Engineering
  • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
  • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
  • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
  • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
  • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα