Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών επιστημών και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικού σχεδιασμού κ.α. έργα , την τεχνικοοικονομική ανάλυσή καθώς και την οργάνωση και διοίκησή τους. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς : • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτηριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α. • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά) • Σε τοπογραφικές εργασίες • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Έργων Υποδομής. Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς είναι τα εξής: 1) Εδαφομηχανική 2) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 3) Δίκτυα Αποχετεύσεων 4) Κατασκευή Σηράγγων 

Στην Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Δομικών Έργων. Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς είναι τα εξής: 1) Αποτύπωση- Παθολογία- Αποκατάσταση παραδοσιακών κτηρίων 2) Αρχιτεκτονική 3) Αντισεισμικός σχεδιασμός Δομικών Έργων 4) Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». • Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων. • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Civil Engineering
  • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
  • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
  • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
  • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
  • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης