Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι

Κωδικός Μηχανογραφικού: 821
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16135
Βάση 2022
Εισακτέοι
46
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι θα αποκτήσεις μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας τη γνώση της Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Θα αναπτύξεις στρατιωτικές αρετές και στρατιωτική αγωγή ώστε να αποτελέσεις μελλοντικά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή. Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Σ’ όλη τη σταδιοδρομία σου θα συνεχίσεις να εκπαιδεύεσαι αλλά και να εκπαιδεύεις. Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσεις την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθείς στο έργο σου αλλά και να ολοκληρωθείς ως προσωπικότητα. Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας σου, παρέχεις τις υπηρεσίες σου στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Με τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, βοηθούμενος από τους χθεσινούς συμμαθητές σου στη Σχολή Ικάρων Αξιωματικούς των άλλων Ειδικοτήτων. Στο δεύτερο στάδιο παρέχεις τις υπηρεσίες σου κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας. Ως Ανθυπολοχαγός με την ειδικότητα του Ιπτάμενου μπορείς να εξελίσσεσαι μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας, ενώ ο Αρχηγός Αεροπορίας είναι πάντα Ιπτάμενος.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η προπτυχιακή εκπαίδευση της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι διακρίνεται σε τέσσερα είδη εκπαίδευσης τα οποία είναι τα εξής:

1) Στρατιωτική Εκπαίδευση: Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας, η εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, η ανάπτυξη της υπακοής και του αυτοσεβασμού καθώς και των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων. Με την αύξηση της αντοχής σου σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς σου να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών ηγεσίας, την καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, την άσκηση στη φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη και τις λοιπές ηθικές αρχές, ώστε να καταστείς υψηλόφρων Αξιωματικός και ικανός ηγέτης. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Η διδακτική ύλη υποχρεωτικής παρακολούθησης είναι η εξής: – Ψυχολογία – Ηγεσία -Τοπογραφία – Χάρτες -Στρατιωτική Ιστορία -Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα -Αεροπορική Ιστορία -Αεροπορικές επιχειρήσεις -Αεράμυνα – Επίγεια άμυνα Οπλισμός -Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα -Αεροπορική Μετεωρολογία -Εξομοιωτής πτήσης.

2) Ακαδημαϊκής Εκπαίδευση: τα μαθήματα αυτά αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση με σκοπό την άρτια επιστημονική σου κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα Ιπτάμενων.

3) Πτητικής Εκπαίδευση: Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα. Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε πέντε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός και οι ώρες εκάστου σταδίου, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4) Αθλητική Εκπαίδευση: σκοπός της είναι η μύηση σου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με την αποφοίτηση σου από τη Σχολή ονομάζεσαι Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεσαι στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταπτυχιακά

Ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων μπορείς να μπορείς να μεταβείς σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Αγγλίας για την διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών σπουδών σου πάνω σε θέματα Η/Υ, Διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

Δια Βίου Μάθησηη

Ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων μπορείς να μπορείς να μεταβείς σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Αγγλίας για την διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών σπουδών σου πάνω σε θέματα Η/Υ, Διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πολεμική Αεροπορία