Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Ελεγκτές Αεράμυνας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 827
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17325
Βάση 2022
Εισακτέοι
7
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Ικάρων Ελεγκτές Αεράμυνας θα αποκτήσεις μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας τη γνώση της Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Θα αναπτύξεις στρατιωτικές αρετές και στρατιωτική αγωγή ώστε να αποτελέσεις μελλοντικά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή. Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων μπορείς να μπορείς να μεταβείς σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Αγγλίας για την διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών σπουδών σου πάνω σε θέματα Η/Υ, Διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε θέματα που αφορούν την Υπολογιστική Λογική και τον Λογικό Προγραμματισμό, τις Βάσεις Δεδομένων και την Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων και την εφαρμογή τους στην Διοίκηση. Επιπλέον το πρόγραμμα σπουδών παρέχει και άλλες περαιτέρω γνώσεις στα Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα, την επιχειρηματική ευφυία κ.α.

Στην κατεύθυνση Δικτύων – Επικοινωνιών και Αρχιτεκτονικής Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος θέματα όπως την διαχείριση και την ασφάλεια δικτύων, τα συστήματα οπτικών επικοινωνιών και τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα. Επιπλέον μπορείς να αποκτήσεις γνώσεις και σε άλλα εξειδικευμένα ζητήματα όπως η μοντελοποίηση και προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων, η θεωρία της πληροφορίας κ.α.

Στην κατεύθυνση των ψηφιακών μέσων και υπολογιστικής νοημοσύνης θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και ομιλίας, τα συστήματα πολυμέσων κ.α. Επιπλέον θα γνωρίσεις και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα όπως τα νευρωνικά δίκτυα, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την υπολογιστική νοημοσύνη.

Στην κατεύθυνση τεχνολογίες μάθησης θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις διεπαφές φορητών συσκευών, τα συστήματα πολυμέσων και την διδακτική της πληροφορικής. Επιπλέον στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις στις τεχνολογίες μάθησης όπως σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου κ.α.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η προπτυχιακή εκπαίδευση της Σχολής Ικάρων διακρίνεται σε τρία είδη εκπαίδευσης τα οποία είναι τα εξής:

1) Στρατιωτική Εκπαίδευση: Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας, η εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, η ανάπτυξη της υπακοής και του αυτοσεβασμού καθώς και των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων. Με την αύξηση της αντοχής σου σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς σου να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών ηγεσίας, την καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, την άσκηση στη φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη και τις λοιπές ηθικές αρχές, ώστε να καταστείς υψηλόφρων Αξιωματικός και ικανός ηγέτης.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Η διδακτική ύλη υποχρεωτικής παρακολούθησης είναι η εξής: -Ψυχολογία – Ηγεσία -Στρατιωτική Ιστορία -Αεροπορική Ιστορία -Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα -Αεράμυνα – Επίγεια άμυνα Οπλισμός -Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα -Επιχειρήσεις Αεράμυνα

2) Ακαδημαϊκής Εκπαίδευση: τα μαθήματα αυτά αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση με σκοπό την άρτια επιστημονική σου κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα Ελεγκτές Αεράμυνας.

3) Αθλητική Εκπαίδευση: σκοπός της είναι η μύηση σου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία.”

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc in Strategic Business Management, β) MS in Business Intelligence & Analytics, γ) MA in Digital Management, δ) Micromasters Program in Artificial Intelligence, ε) MSc Social Computing ε) MSc in Computer Science(Interactive Entertainment Technology)

Πολεμική Αεροπορία