ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI, Θεσσαλία

Παγκόσμια θέση 3998 Ελληνική θέση 27

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 με το νόμο 1404/83, όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

To 2001 με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με το ΦΕΚ 123/3-6-2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το Ν. 3549/2007 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

  • Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και την Σχολή Καλών Τεχνών, και
  • Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Σχολές και Τμήματα

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει ως έδρα του την Λάρισα και διατηρεί παραρτήματα στη Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. 

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας παρέχει επίσης:

  • Βιβλιοθήκη
  • Αθλητικές και Υπαίθριες Δραστηριότητες 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Λάρισα
Θεσσαλία