Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 129
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16805
Βάση 2022
Εισακτέοι
154
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα ασχοληθείς με την αγγλική και αγγλοαμερικανική γλώσσα και γλωσσολογία, θα γνωρίσεις την λογοτεχνία και τον πολιτισμό καθώς επίσης θα καλλιεργήσεις τα προσόντα σου πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην μετάφραση και στην επικοινωνία. Το τμήμα θα σε εφοδιάσει, θεωρητικά και πρακτικά, με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να χρησιμοποιείς την αγγλική γλώσσα για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής αγγλικών στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε σχολεία, φροντιστήρια κλπ. Θα μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής/διερμηνέας σε :

  • μεταφραστικά γραφεία
  • εκδοτικές επιχειρήσεις
  • τράπεζες
  • διεθνής και μη οργανισμούς
  • ερευνητικά κέντρα
  • επιχειρήσεις
  • διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι οι επίσημες μεταφράσεις που γίνονται αποδεκτές από το δημόσιο μπορούν να πιστοποιούνται μόνο από δικηγόρους, από απόφοιτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από την Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.  

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας θα ασχοληθείς με την επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης γλώσσας , θα εξειδικευτείς στην κατανόηση της γλώσσας και στην γλωσσολογική ανάλυση. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσεις τα εφόδια για θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα, για την ολοκλήρωση σου ως επαγγελματίας γλωσσολόγος, όπως επίσης και ως καθηγητής/τρια της αγγλικής γλώσσας.

Στην κατεύθυνση της Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού θα έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις την κριτική σκέψη και θα εκπαιδευτείς ως επαγγελματίας καθηγητής, συγγραφέας και επιμελητής εκδόσεων.

Στην κατεύθυνση της Αμερικανικής  Λογοτεχνίας θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις την Αμερικανική ιστορία, λογοτεχνία και πολιτισμό. Ειδικότερα, θα κατανοήσεις και θα διερευνήσεις την πολύπλοκη έννοια του Αμερικανικού πολιτισμού.

Στην κατεύθυνση της Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με μεγαλύτερο εύρος ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων του Τμήματος όπως επίσης θα προετοιμαστείς κατάλληλα για να βγεις στην αγορά εργασίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικότερα, μπορείς να βρεις τα επαγγελματικά δικαιώματά σου στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2017, Αριθμ. 23834.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ εξειδικεύονται στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Εκμάθησης και Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας, των Αγγλικών και Αμερικανικών Σπουδών και ,τέλος, της Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι : Α) ΜΔΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Β) ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας, Γ)Teaching of Language and Literature, Δ)ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση, Ε)ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ΣΤ)ΔΠΜΣ Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4