Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 139
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11460
Βάση 2022
Εισακτέοι
6
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα διδαχθείς την ιταλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό. Θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στους τομείς της γλωσσολογίας, της διδακτικής, της λογοτεχνίας, ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης, σημειωτικής, τεχνολογίας, μετάφρασης και διερμηνείας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής της ιταλικής γλώσσας:

  • στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • σε σχολεία, κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής/διερμηνέας/υποτιτλιστής σε:

  • μεταφραστικά γραφεία
  • εκδοτικές επιχειρήσεις
  • τράπεζες
  • διεθνής και μη οργανισμούς
  • ερευνητικά κέντρα
  • επιχειρήσεις
  • Ευρωπαϊκή Ένωση σε διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής . Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν είναι τα εξής: Α) Μαθήματα γλώσσας , Β) Μαθήματα γλωσσολογίας και διδακτικής, Γ) Μαθήματα προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) , Δ) Μαθήματα μετάφρασης , Ε) Μαθήματα λογοτεχνίας, ΣΤ) Μαθήματα πολιτισμού, Ζ) Λοιπά αντικείμενα (ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστών κλπ.).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 34, Ιταλικής γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από τον Νόμο 1268/82, ΦΕΚ 166, 30/06/1978

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός), 2)Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση. Το Τμήμα έχει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας».

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4