Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 139
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
4006
Βάση 2017
Εισακτέοι
81
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα διδαχθείς την ιταλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό. Ακόμη, θα καλλιεργήσεις τα προσόντα σου πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην διερμηνεία και μετάφραση και στην επικοινωνία. Θα σε βοηθήσει να γίνεις εκπαιδευτικός, ερευνητής και στέλεχος σε αντικείμενα σχετικά με την Ιταλική γλώσσα και φιλολογία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής της ιταλικής γλώσσας:

 • στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
 • σε σχολεία, κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής/διερμηνέας/υποτιτλιστής σε:

 • μεταφραστικά γραφεία
 • εκδοτικές επιχειρήσεις
 • τράπεζες
 • διεθνής και μη οργανισμούς
 • ερευνητικά κέντρα
 • επιχειρήσεις
 • Ευρωπαϊκή Ένωση σε διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής:

 1. Γλωσσολογίας
 2. Διδακτικής και Παιδαγωγικής
 3. Μετάφρασης
 4. Λογοτεχνίας
 5. Πολιτισμού
 6. Λοιπά αντικείμενα(ξένες γλώσσες, χρήση νέων τεχνολογιών και πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και μετάφραση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 34, Ιταλικής γλώσσας,που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από τον Νόμο 1268/82, ΦΕΚ 166, 30/06/1978

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)
 • Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1