Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 135
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9818
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα διδαχθείς την γερμανική γλώσσα, φιλολογία και λογοτεχνία. Ακόμη, θα καλλιεργήσεις τα προσόντα σου πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην μετάφραση και στην επικοινωνία. Το τμήμα θα σε εφοδιάσει, θεωρητικά και πρακτικά, στους δύο βασικούς επιστημονικούς κλάδους που διδάσκει: λογοτεχνία και φιλολογία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής αυτής θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής και μεταφραστής – διερμηνέας.

Επίσης, άλλοι φορείς που μπορείς να απασχοληθείς είναι τράπεζες,  επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τους παρακάτω τομείς: Φωνητική / Φωνολογία,  Μορφολογία, Θεωρία Σύνταξης, Λεξικολογία, Σημασιολογία, Ανάπτυξη Γραμματικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, Ανάπτυξη Λεξιλογικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας και άλλους πολλούς.

Στην ουσία θα εξειδικευτείς  στη γερμανική γλώσσα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τους παρακάτω τομείς: Διαφωτισμός, Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Εξπρεσιονισμός. Θα γνωρίσεις τους Brecht / Kafka / Thomas Mann. Θα μάθεις για τη Λογοτεχνία μετά το 1945, για τη σύγχρονη γερμανόφωνη λογοτεχνία, για τη γερμανική ιστορία και φιλοσοφία  και πολλά άλλα σχετικά με τη γερμανική λογοτεχνία, πολιτισμό, ιστορία και τέχνη.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 07, Γερμανικής  Γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικότερα, μπορείς να βρεις τα επαγγελματικά δικαιώματά σου στο ΦΕΚ 3685/31 – 31-12-2014.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Γερμανική Λογοτεχνία: Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
  • Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
  • Μετάφραση – Μεταφρασεολογία
  • ΜΑ στη σύγχρονη γερμανική και συγκριτική λογοτεχνία.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2