Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 183
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11510
Βάση 2022
Εισακτέοι
31
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α θα διδαχθείς την ισπανική γλώσσα, γλωσσολογία και λογοτεχνία, καθώς και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής. Θα λάβεις γνώσεις πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην διερμηνεία και μετάφραση και στην επικοινωνία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής της ισπανικής γλώσσας:

  • στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • σε σχολεία, κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος, μεταφραστής/διερμηνέας/υποτιτλιστής σε :

  • μεταφραστικά γραφεία
  • εκδοτικές επιχειρήσεις
  • τράπεζες
  • διεθνής και μη οργανισμούς
  • ερευνητικά κέντρα
  • επιχειρήσεις
  • Ευρωπαϊκή Ένωση σε διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα και δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής χωρίζονται σε τρεις ομάδες, αν και ορισμένα μαθήματα μπορεί να ανήκουν σε δύο ή και τρεις ομάδες: 1) Ισπανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 2) Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και 3) Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας (επιλέγονται υποχρεωτικά κάποια από τα μαθήματα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α κλάδο Π.Ε. 40, Ισπανικής γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από: ΦΕΚ 82, 19/01/2015.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español. Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» που έχει δύο ειδικεύσεις: 1. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και 2. «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα».

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1