Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 137
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11200
Βάση 2022
Εισακτέοι
45
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ θα διδαχθείς την γερμανική γλώσσα, φιλολογία και λογοτεχνία και θα εφοδιαστείς με τα κατάλληλα προσόντα για να μελετάς και να διδάσκεις τη γερμανική γλώσσα και γραμματική. Η γλώσσα διδασκαλίας των περισσότερων μαθημάτων είναι στα γερμανικά, επομένως η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής γερμανικών

  • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • σε σχολεία, φροντιστήρια κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής/διερμηνέας σε

  • μεταφραστικά γραφεία
  • εκδοτικές επιχειρήσεις
  • τράπεζες
  • διεθνής και μη οργανισμούς
  • ερευνητικά κέντρα
  • επιχειρήσεις
  • διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Τα μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης ασχολούνται περισσότερο με τους παρακάτω τομείς: γλώσσα, γλωσσολογία, διδακτική, σύνταξη, μορφολογία, ιστορία της γλώσσας, γραμματική, βασικές έννοιες και ζητήματα της γαλλικής γλώσσας. Θα εξοικειωθείς με το φαινόμενο της γλώσσας καθώς και με τις διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες.

Τα μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης ασχολούνται περισσότερο με τους παρακάτω τομείς: συγγραφείς, ειδικά θέματα λογοτεχνίας, πολιτισμού, συγκριτικής γραμματολογίας, θεωρία και πρακτική της μετάφρασης κλπ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 07, Γερμανικής  Γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ.Α).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1. Γερμανική Λογοτεχνία: Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες, 2. Master in German and French Philosophy, 3. MA in Language and Linguistics, German, 4. Master in German. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4