Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 182
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11310
Βάση 2022
Εισακτέοι
14
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α θα διδαχθείς τη Γλώσσα, τη Γλωσσολογία, τη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και την Ιστορία της Ιταλίας, τις Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και τις σχέσεις Ελλάδας – Ιταλίας. Θα λάβεις γνώσεις πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην διερμηνεία και μετάφραση και στην επικοινωνία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής της ιταλικής γλώσσας:

  • στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • σε σχολεία, κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος, μεταφραστής/διερμηνέας/υποτιτλιστής σε:

  • μεταφραστικά γραφεία
  • εκδοτικές επιχειρήσεις
  • τράπεζες
  • διεθνής και μη οργανισμούς
  • ερευνητικά κέντρα
  • επιχειρήσεις
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του  Ε.Κ.Π.Α περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν και ελεύθερης επιλογής. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής: Α) Γλωσσολογία, Β) Λογοτεχνία, Γ) Πολιτισμός και πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και μετάφραση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 34, Ιταλικής γλώσσας, που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθρο 14, ΦΕΚ 167/τ.Α/1985).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός), 2)Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1