επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9241
Βάση 2017
Εισακτέοι
72
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα διδαχθείς την ιταλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό, καθώς και τις σχέσεις Ελλάδας – Ιταλίας. Θα λάβεις γνώσεις πάνω στην διδακτική, στην έρευνα, στην διερμηνεία και μετάφραση και στην επικοινωνία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής της ιταλικής γλώσσας:

 • στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • σε σχολεία, κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

Θα μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος, μεταφραστής/διερμηνέας/υποτιτλιστής σε:

 • μεταφραστικά γραφεία
 • εκδοτικές επιχειρήσεις
 • τράπεζες
 • διεθνής και μη οργανισμούς
 • ερευνητικά κέντρα
 • επιχειρήσεις
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • διοικητικές υπηρεσίες

καθώς επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής:

 1. Γλωσσολογία
 2. Λογοτεχνία
 3. Πολιτισμος
 4. Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και μετάφραση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 34, Ιταλικής γλώσσας,που σημαίνει ότι μπορείς να απασχοληθείς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθρο 14, ΦΕΚ 167/τ.Α/1985).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)
 • Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2