Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 370
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14094
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων
Ελεύθερο Σχέδιο Γραμμικό Σχέδιο

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής παιδείας. Συγκεκριμένα, θα μελετήσεις το γνωστικό αντικείμενο της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

  • Σε υπηρεσίες, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες
  • Σε τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία κλπ.
  • Σε δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής (μετά τη φοίτηση στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή- Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης)
  • Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Σου δίνει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό, το Σχεδιασμό Τοπίου, τον Πολεοδομικό, Χωροταξικό και Χωρικό Σχεδιασμό, την Αποκατάσταση Κτιρίων και Συνόλων και το Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένων. Ενδεικτικά μερικά μαθήματα είναι : αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, μαθηματικά, τοπογραφία, ψηφιακές τεχνολογίες, ιστορία της τέχνης, δομική μηχανική, αρχιτεκτονική τεχνολογία, αρχιτεκτονική τοπίου, κοινωνιολογία, βιοκλιματική αρχιτεκτονική κλπ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄) αν θέλεις να τα δεις αναλυτικά.

Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζεις είναι ότι μπορείς να διοριστείς στη μέση εκπαίδευση. Για να διοριστείς χρειάζεται να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. που προκηρύσσεται και αν επιτύχεις αποκτάς το Π.Ε 32, Θεατρικών Σπουδών που που σου δίνει το δικαίωμα να ασχοληθείς με τη συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

  1. Master in Interior Architecture
  2. MArch Architecture
  3. Master of Science in European Architecture.

Πολυτεχνείο Κρήτης

1124
10