επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12900
Βάση 2022
Εισακτέοι
156
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ καλλιεργείται και προάγεται η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με την  επιστήμη και την τεχνολογία του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών μπορείς να εργαστείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής σου τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
  • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
  • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
  • Ως υδραυλικός μηχανικός.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Δομικών Έργων θα μάθεις σχετικά με την σύνταξη μελετών, την επίβλεψη δομικών έργων, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, τις ανακαινίσεις κτηρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Επιφανειακοί φορείς 2) Μεταλλικές κατασκευές 3) Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 4) Σύμμικτες Κατασκευές.

Στην κατεύθυνση των Συγκοινωνιακών Έργων θα μάθεις σχετικά με την πολιτική μεταφορών σε εθνικό, ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο και τα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίας . Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Οδοποιία 2) Αντιστηρίξεις 3) Χωροταξία 4) Σιδηροδρομική

Στην κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων θα μάθεις σχετικά με τις Υδρεύσεις και αποχετεύσεις, τα δίκτυα ύδρευσης και τις ροές σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς . Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική 2) Εγγειοβελτιωτικά Έργα 3) Υδροδυναμικά Έργα 4) Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών .

Στην κατεύθυνση της Γεωτεχνικών Έργων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τη Τεχνική Γεωλογία, την μηχανική συμπεριφοράς εδαφών και βράχων καθώς και την εργαστηριακή και επιτόπου διερεύνηση των ιδιοτήτων του εδάφους των καταστατικών σχέσεων της συμπεριφοράς του εδάφους και της ροής του νερού διαμέσου του εδάφους. Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Εδαφοδυναμική 2) Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 3) Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών 4) Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από τους εξής Τομείς:

· Τομέας Δομικών Κατασκευών

· Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών

· Τομέας Υδραυλικών Έργων

· Τομέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδομικής και Δομικών Υλικών

· Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

· Τομέας Μηχανικής

· Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ, μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.tee.gr . 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α) και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα. Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων (Κωδικός Π.Ε. 12 Πολιτικών Μηχανικών)

Μεταπτυχιακά

 

Το Τμήμα διαθέτει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» και το «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών», ενώ είναι επισπεύδον σε ένα ακόμα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το. Οι Κανονισμοί τους έχουν δημοσιευτεί στα Φ.Ε.Κ. Β’ 2623/2018, Φ.Ε.Κ. Β’ 2575/2021 και Φ.Ε.Κ. Β’ 1315/2015, αντίστοιχα, και βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) Master of Science in Civil and Environmental Engineering β) Master’s in Project Management γ) MS Construction Management δ) MSc in Data Engineering ε) Master of Engineering/Master of Science in Sustainable Engineering

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13