επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13497
Βάση 2017
Εισακτέοι
189
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τη δομοστατική και υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική τις συγκοινωνιακές υποδομές  και τις μεταφορές αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών μπορείς να εργαστείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής σου τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
 • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
 • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
 • Ως υδραυλικός μηχανικός.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

10 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Δομικών Έργων θα μάθεις σχετικά με την σύνταξη μελετών, την επίβλεψη δομικών έργων, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, τις ανακαινίσεις κτηρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Επιφανειακοί φορείς 2) Μεταλλικές κατασκευές 3) Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 4) Σύμμικτες Κατασκευές.

Στην κατεύθυνση των Συγκοινωνιακών Έργων θα μάθεις σχετικά με την πολιτική μεταφορών σε εθνικό, ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο και τα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίας . Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Οδοποιία 2) Αντιστηρίξεις 3) Χωροταξία 4) Σιδηροδρομική

Στην κατεύθυνση των Υδραυλικών Έργων θα μάθεις σχετικά με τις Υδρεύσεις και αποχετεύσεις, τα δίκτυα ύδρευσης και τις ροές σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς . Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική 2) Εγγειοβελτιωτικά Έργα 3) Υδροδυναμικά Έργα 4) Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών .

Στην κατεύθυνση της Γεωτεχνικών Έργων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τη Τεχνική Γεωλογία, την μηχανική συμπεριφοράς εδαφών και βράχων καθώς και την εργαστηριακή και επιτόπου διερεύνηση των ιδιοτήτων του εδάφους των καταστατικών σχέσεων της συμπεριφοράς του εδάφους και της ροής του νερού διαμέσου του εδάφους. Ενδεικτικά τα πεδία στα οποία θα εστιάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Εδαφοδυναμική 2) Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 3) Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών 4) Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων, μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.tee.gr .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α) και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.
 • Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων (Κωδικός Π.Ε. 12 Πολιτικών Μηχανικών)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of Science in Civil and Environmental Engineering
 • Master’s in Project Management
 • MS Construction Management
 • MSc in Data Engineering
 • Master of Engineering/Master of Science in Sustainable Engineering

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9