επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13790
Βάση 2022
Εισακτέοι
95
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τη δομοστατική, τη γεωτεχνική και υδραυλική μηχανική, τις συγκοινωνιακές υποδομές αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας  μπορείς να εργαστείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής σου τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
  • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
  • Στα Υπουργεία (π.χ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
  • Ως υδραυλικός μηχανικός.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τη Τεχνική Γεωλογία, την μηχανική συμπεριφοράς εδαφών και βράχων καθώς και την εργαστηριακή και επιτόπου διερεύνηση των ιδιοτήτων του εδάφους των καταστατικών σχέσεων της συμπεριφοράς του εδάφους και της ροής του νερού διαμέσου του εδάφους. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με την ευστάθεια ων πρανών, την ανάλυση και τον σχεδιασμό θεμελιώσεων, τοίχων αντιστηρίξεως, φραγμάτων, σηράγγων, υπόγειων κατασκευών, την σεισμική συμπεριφορά εδαφών και συστημάτων εδάφους – κατασκευών, την περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική, καθώς και την αριθμητική ανάλυση στην Γεωτεχνική και Σεισμική Μηχανική. 

Στην κατεύθυνση της Δομοστατικής Μηχανικής θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την θεωρητική και πειραματική στατική, τη δυναμική, την ανάλυση της δομικής ευστάθειας καθώς και της αντισεισμικής μηχανικής.

Στην κατεύθυνση της Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα μάθεις σχετικά με την πολιτική μεταφορών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και τα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίας . Επιπλέον θα μάθεις για τον σχεδιασμό συστημάτων μεταφορών που θα είναι ασφαλή και οικονομικά βιώσιμα. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να μάθεις σχετικά με τον σχεδιασμό και τη συντήρηση υποδομών, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, την ανάλυση και βιωσιμότητα των συστημάτων μεταφορών και την αξιολόγηση των συστημάτων μεταφορών.

Στην κατεύθυνση της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής θα μάθεις σχετικά με τις Υδρεύσεις και αποχετεύσεις, τα δίκτυα ύδρευσης και τις ροές σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς . Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με τα εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα φράγματα καθώς και τα θαλάσσια έργα όπως είναι τα λιμενικά, τα έργα ανοικτής θάλασσας κ.α. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων καθώς και την κλιματική αλλαγή.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας, μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.tee.gr .

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α) και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.

• Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων (Κωδικός Π.Ε. 12 Πολιτικών Μηχανικών).

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας προσφέρονται τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά :

 1. Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών προσφερόμενο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ),

2. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός, προσφερόμενο από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) και Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ)

 

3. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία, προσφερόμενο από τα τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (ΤΓΦΠΑΠ).

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) Master of Science in Civil and Environmental Engineering β Engineering Management γ) MSc in Engineering – Technology Based Business Development δ) MSc in Data Engineering ε) MSc in Data Science and Entrepreneurship. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15