επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17094
Βάση 2022
Εισακτέοι
110
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τους εξής τομείς της Μηχανικής: α) Δομοστατικής β)Υδραυλικής γ) Γεωτεχνικής και δ) Συγκοινωνιακής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π μπορείς να εργαστείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής σου τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
  • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
  • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
  • Ως υδραυλικός μηχανικός.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την θεωρητική και εφαρμοσμένη στατική, τη Δυναμική και Ανάλυση ευστάθειας των φορέων καθώς και την μόρφωση και τον υπολογισμό σιδηρών κατασκευών και κατασκευών εξ οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με την τεχνολογία του σκυροδέματος και την αντισεισμική τεχνολογία. Τέλος, θα εφαρμόσεις όλες τις παραπάνω γνώσεις που απέκτησες με μεθόδους ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στην κατεύθυνση της Υδραυλικού Μηχανικού θα μάθεις σχετικά με την μηχανική των ρευστών, την υδραυλική των κλειστών και ανοικτών αγωγών σε μόνιμη και μη μόνιμη ροή καθώς και την πειραματική και υπολογιστική υδραυλική. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με την περιβαλλοντική υδραυλική, τα υδραυλικά έργα καθώς και την ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. 

Στην κατεύθυνση της Συγκοινωνιακού Μηχανικού θα μάθεις σχετικά με την ανάλυση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών και τον σχεδιασμό των συστημάτων χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών που τις εξυπηρετούν. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με την συγκοινωνιακή υποδομή, δηλαδή τους οδούς και τους οδικούς κόμβους, την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τους σιδηροδρόμους, τα αεροδρόμια, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την στάθμευση.

Στην κατεύθυνση της Γεωτεχνικού Μηχανικού θα μάθεις σχετικά με την συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου και των εδαφικών σχηματισμών. Συγκεκριμένα, θα μάθεις σχετικά με τις μεθόδους έρευνας του υπεδάφους και εκτίμησης των μηχανικών παραμέτρων καθώς και των φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, τα αναλυτικά πρότυπα προσομοίωσης της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών υλικών καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού και κατασκευής των θεμελιώσεων των τεχνικών έργων και των εδαφοκατασκευών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.tee.gr .

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α) και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.

 Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων (Κωδικός Π.Ε. 12 Πολιτικών Μηχανικών).

Μεταπτυχιακά

Στο EMΠ λειτουργούν σήμερα είκοσι Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα οποία φοιτούν 1.950 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από αυτά τα δεκατέσσερα λειτουργούν από το 1998. Τα Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ. αποτελούν προδιδακτορικά προγράμματα εμβαθύνσεως στο αντικείμενο του διπλώματος της Σχολής. Υπογραμμίζεται εδώ, ότι το ΕΜΠ, συντονιζόμενο με άλλες Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αναγνωρίζει την ισοδυναμία των Διπλωμάτων ενιαίων πενταετών σπουδών των Μηχανικών, που αποτελούν προϋπόθεση για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, με το Ευρωπαϊκό Master. Τα χορηγούμενα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως δεν αποτελούν δεύτερο επαγγελματικό δίπλωμα, ούτε και είναι προϋπόθεση ασκήσεως του επαγγέλματος. Αποτελούν πρόσθετο προσόν στην επαγγελματική ανέλιξη των κατόχων τους.

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν έναν ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc in Data Engineering β) MSc in Innovation Sciences γ) MSc in Engineering – Technology Based Business Development δ) Master of Science in Civil and Environmental Engineering ε) Engineering Management.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2