Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας-Κοινοτικής Υγείας

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 667
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13151
Βάση 2017
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της “φροντίδας υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Η Κατεύθυνση έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας μπορείς να ασχοληθείς με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών σου, δίδεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο σπίτι (με την «κατ΄οίκον επίσκεψη»), στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα. Κύρια και κατά προτεραιότητα απασχόληση του επαγγέλματος είναι η προστασία και η προαγωγή της υγείας των περισσότερο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι νέες μητέρες, τα βρέφη/παιδιά, οι έφηβοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικά προβλήματα υγείας αλλά και τα άτομα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα οι Φορείς απασχόλησης παραθέτονται παρακάτω: Φορείς Δημοσίου Τομέα

 • Υπουργείο Υγείας
 • Διευθύνσεις-Τμήματα Υγείας Νομαρχιών
 • Συμβουλευτικοί σταθμοί (μητρότητας, βρεφικής, προσχολικής/σχολικής ηλικίας κ.λ.π.) Κέντρων Υγείας
 • Περιφερειακά ιατρεία αστικού τύπου Κέντρων Υγείας
 • Σταθμοί προστασίας μάνας παιδιού και εφήβου (πρώην ΙΚΑ)
 • Κέντρα παιδοψυχικής υγιεινής (πρώην ΙΚΑ)
 • Κέντρα διάγνωσης Ιατρικής εργασίας (πρώην ΙΚΑ)
 • Κέντρα-σταθμοί αιμοδοσίας
 • Κέντρα απεξάρτησης χρηστών εφορικών ουσιών
 • Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων αναδοχής (πρώην ΠΙΚΠΑ)
 • Ιατροκοινωνικές υπηρεσίες Νοσοκομείων
 • Εξωτερικά ιατρεία Γενικών και Ειδικών Νοσοκομείων για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση πασχόντων με:Σακχαρώδη διαβήτη, Καρκίνο, Φυματίωση, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Υπέρταση, Παχυσαρκία-Διατροφικές διαταραχές κ.ά.
 • Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος
 • Κέντρα ψυχικής υγιεινής
 • Ψυχιατρικές δομές (ξενώνες, κέντρα ημέρας)
 • Τμήματα/Μονάδες πρόωρων νεογνών
 • Εξειδικευμένα κέντρα- ινστιτούτα εποπτευόμενα από το ΥΥΚΑ: Κέντρο Συντονισμού μεταμοσχεύσεων και δωρεάς οργάνων, Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού, Κέντρο πρόληψης παιδικού ατυχήματος, Κέντρο Δηλητηριασέων, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
 • Δημοτικά ιατρεία και ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
 • Δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Υπηρεσίες προστασίας ηλικιωμένων ανοικτής (ΚΑΠΗ) και κλειστής περίθαλψης
 • Υπουργείο Εργασίας Γενική Δ/νση Εργασίας Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
 • Υπηρεσία Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) Ενδεικτικά αναφέρονται ΜΚΟ: Προστασίας παιδικής ηλικίας, Προστασίας μητρότητας, Προστασίας οικονομικών προσφύγων και μεταναστών Φορείς ιδιωτικού τομέα Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ιατρεία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
 • Πολυιατρεία και ιατροκοινωνικές υπηρεσίες τραπεζών
 • Ιατρεία Βιομηχανιών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας διακρίνεται σε µαθήµατα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α), μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), τα οποία βοηθούν στη βασική κατάρτιση των φοιτητών για θέματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και αποτελούν βασικό υπόβαθρο για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους στα μαθήματα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ) και Ειδικότητας (ΜΕ) του Τμήματος που έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές στις οποίες στηρίζεται το γνωστικό πεδίο της πρόληψης, της παραγωγής υγείας και εν γένει της φροντίδας υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Κοινοτικής Υγείας σου αποδίδεται ο τίτλος του πτυχιούχου Επισκέπτη Υγείας και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται βάση του Π.Δ. 351/89, Άρθρο 3, (ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Για την εξάσκηση επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.

Μεταπτυχιακά

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί και παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο “Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”.

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18